Skip to main content

11-11-2015 Groot Alkmaar  Provincie Noord-Holland, gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo en Rijkswaterstaat hebben overeenstemming bereikt over de aanleg, onderhoud en beheer en het eigendom van de nieuwe aansluiting op de A9 ter hoogte van Heiloo.  De aansluiting is nodig vanwege het extra verkeer dat wordt verwacht van zowel de (nieuwbouw)woningen als van de bedrijven. Het zorgt ervoor dat huidige en toekomstige inwoners de Randstad goed kunnen bereiken en dat de regio goed bereikbaar is voor bedrijven uit de Randstad.

Het ontwerpplan voor de nieuwe aansluiting op de A9 voorziet in een aansluiting ter hoogte van de Lagelaan, met een aftakking op de Kennemerstraatweg en een verbinding naar de Kanaalweg via een oostelijke parallelweg. Het afgelopen jaar zijn er meerdere onderzoeken gedaan om te komen tot een zo goed mogelijk ontwerp.

Eind 2015 nemen Provinciale Staten en de gemeenteraden van Alkmaar en Heiloo een beslissing over de financiering van het project. Na accordering van Provinciale Staten en de gemeenteraden, starten in 2016 de ruimtelijke procedures.

Afhankelijk van de voortgang van de grondverwerving en de procedures, kan de aanleg van de nieuwe aansluiting dan starten in 2017/2018. De provincie Noord-Holland en de gemeenten hebben in 2008 al overeenstemming bereikt over de komst van een aansluiting op de A9.

Nieuwe Strandwal

De aansluiting op de A9 bij Heiloo is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nieuwe Strandwal. De Nieuwe Strandwal is een gezamenlijk project van de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar en de provincie Noord-Holland. Het is een totaalprogramma met woningbouw en groenprojecten.

De nieuwe aansluiting op de A9 zorgt eveneens voor een tweede ontsluitingsmogelijkheid voor het bedrijventerrein Boekelermeer.

(c) Groot Alkmaar 2015 alle rechten voorbehouden