Skip to main content

Samenvatting notulen bestuursvergadering Ouderenpartij NH (OPNH), d.d. 27 juli 2021, Motel Akersloot.

Aanwezig Bestuursleden Peter van der Heijde (voorzitter), Kees Kruijmer (penningmeester) en Conny Ligthert (secretaris).

Gasten Jeff Leever (laatste lijsttrekker OPNH) en Dirk Jan Keijser, Politiek Verbinder OSF.

Agenda
1. Naam partij/Enquête en ledenwerving
2. Kennismaking Dirk Jan Keijser
3. Partijen die te maken hebben met gemeentelijke herindeling
4. Promo-artikelen
5. Rondvraag
6. Verdere afspraken

1.
Peter heeft enquête gedaan voor eventuele naamswijziging van Ouderen Partij NH. De meeste die gereageerd hebben zijn leden van Senioren Partijen en die pleiten voor behoud naam Ouderenpartij NH omdat deze leden lid zijn van een Seniorenpartij. Enquête moet bespreekpunt worden van de Algemene Leden Vergadering. Ook willen we een themamiddag of dag organiseren. OSF wil dat alle onafhankelijke partijen lid worden. OSF wil dat we als partijen lid worden niet als personen. Van één gemeente kunnen meerdere partijen lid worden. Zo veel mogelijk onafhankelijke partijen moeten benaderd worden via een wervende brief en aanbieding van het boekje van het wetenschappelijk bureau van OSF over campagnevoeren: “Best Practices Verkiezingscampagnes” inspiratie voor lokale politiek. Jeff, Peter en Dirk Jan bieden een informerend/kennismakend gesprek aan fracties van partijen in NH. Peter verstuurt de brieven en boekjes en vraagt reactie op ons info emailadres.

2.
Een lijst met prioriteiten van kennismaking en informatiegesprek met partijen en vertegenwoordigers van die partijen is gemaakt. Door o.a. opkomst Forum van Democratie, gebrek aan mensen in Amsterdam en door bijzondere berekening van restzetels is het de laatste verkiezing niet gelukt om zetel in Staten te winnen.

3.
Dirk-Jan Keijser introduceert zich. Hij stelt: Nu is de tijd om de partijen te benaderen, zijn in voorbereiding voor nieuwe verkiezingen.

4.
We hebben te maken in Noord-Holland met de herindeling van Langedijk en Heerhugowaard naar gemeente Dijk en Waard. Twee gemeentes met grote seniorenfracties en wethouders in de fracties. We gaan een afspraak maken voor gesprek met de mensen van deze fusiegemeente.

5.
Promo artikelen moeten aangevraagd worden.

6.
Voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur en de volgende vergadering is gepland op 13 augustus 2021 Motel Akersloot aanvang: 10 uur.