Skip to main content

29-06-2017 De Telegraaf Langdurig werkloze 50-plussers moeten veel beter ondersteund worden in hun zoektocht naar werk. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het creëren van een gelijk speelveld moet deze groep sneller aan een baan helpen.
“Werkloze 50-plussers krijgen nauwelijks ondersteuning”, zegt bestuurder Maaike Zorgman van FNV Uitkeringsgerechtigden. De vakbond luidt de noodklok en eist dat politiek Den Haag maatregelen neemt.
“Deze mensen zijn verplicht om te solliciteren, maar worden ondanks de aantrekkende economie, het herstel op de arbeidsmarkt en het tekort aan vakkrachten bijna nooit uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Zorg er nou eens voor dat werkgevers en oudere werklozen bij elkaar komen. Veel bedrijven hebben namelijk geen flauw idee wat voor kennis en kundigheid er in de kaartenbakken van het UWV zit.”

De werkloosheid onder ouderen neemt licht af, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind vorige maand waren er 190.000 mensen tussen de 45 en 75 werkloos.

Volgens Zorgman valt een deel van de oudere werklozen op den duur buiten de boot, omdat ze na de WW-periode namelijk niet in aanmerking komen voor de bijstand, als zij nog een huis, spaargeld of een verdienende partner hebben.

FNV Uitkeringsgerechtigden vertegenwoordigt ongeveer 35.000 oudere werklozen en uit een inventarisatie onder de achterban blijkt, dat de situatie niet verbetert.
Sommige ouderen hebben wel 200 tot 400 sollicitatiebrieven de deur uitgedaan, zonder succes.
“Zij proberen van alles maar werkgevers kiezen nog altijd voor jongeren. De vooroordelen over oudere werknemers blijven bestaan. Dan kun je je om- en bijscholen wat je wilt, maar het helpt dus voor geen meter” zegt Zorgman.

Auteur Ertan Basekin