Skip to main content

26-10-2015  KWK: een Kwalitatief Woningbouwprogramma voor de Kop van Noord-Holland Het is de bedoeling dat op 28 oktober 2015 het KWK-convenant tussen de provincie en Hollands Kroon wordt getekend door de gedeputeerde mw. J. Geldhof en wethouder dhr. T.J.M. Groot.
De inhoud van het voorliggende convenant afgezet tegen het gehele voortraject van het KWK leidt tot de conclusie dat daartussen een enorme discrepantie zit. Reden voor de Ouderenpartij NH hier een aantal vragen over te stellen.
lees de vragen
lees de bijlagen