Skip to main content

16-09-2015 Nederlands Dagblad De koopkrachtplaatjes van het kabinet leiden ook dit jaar tot veel discussie. Er is met name ontevredenheid over de inkomenspositie van ouderen en die van eenverdienersgezinnen.
‘De koopkracht van ouderen blijft voor het achtste jaar op rij achter bij die van andere Nederlanders’, constateerde de ouderenbond PCOB dinsdag. Voor ouderen met alleen AOW of een klein pensioen is er een minimaal plusje, bij ouderen die meer pensioen ontvangen, staan er al snel minnen in de tabel die de christelijke ouderenbond samen met andere ouderenorganisaties hebben laten maken door het Nibud. Nog somberder wordt het als de zorgkosten worden meegenomen. ‘De aangekondigde koopkrachtreparatie door het kabinet is dus niet geslaagd’, concludeert de PCOB. De koopkracht van ouderen zal daarom een van de thema’s zijn bij de algemene financiële beschouwingen vandaag. Zo is 50Plus-voorman Henk Krol zeer ontevreden over de inkomenspositie van ouderen.

Het kabinet heeft zo’n 900 miljoen euro uitgetrokken om de koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden volgend jaar bij te spijkeren en boven de nullijn te tillen. Gepensioneerden kunnen volgens het Centraal Planbureau rekenen op grosso modo 0,2 procent extra koopkracht.

Maar dat lukt niet voor iedereen. Volgens koopkrachtcijfers van het ministerie van Sociale Zaken leveren bijna vier op de tien ouderen volgend jaar in. ‘We kunnen niet garanderen dat iedereen erop vooruit gaat’, aldus Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën. Daarin speelt mee dat pensioenfondsen uitkeringen niet verhogen, zegt Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën. ‘Dat is een belangrijk effect waar wij niet over gaan.’

eenverdieners
De SGP kondigt aan vandaag ‘een zwaar punt’ te maken van de inkomenspositie van eenverdienersgezinnen. Want die blijft volgens de staatkundig gereformeerden flink achter bij die van tweeverdieners. Vorig jaar beloofde het kabinet de SGP dat het bijzondere aandacht zal hebben voor die groep. Het kabinet lost die belofte in door volgend jaar het kindgebonden budget (een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor ouders met kinderen) te verhogen. De tegemoetkoming voor het tweede kind en de kinderen daarna gaat omhoog. SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf is daar in principe blij mee. ‘Grote gezinnen met lage inkomens gaan er daardoor op vooruit. Dat kan gaan om forse bedragen.’

Tegelijk is hij ontevreden over het feit dat de verschillen tussen eenverdieners en tweeverdieners groter worden. In de koopkrachtcijfers van het ministerie van Sociale Zaken gaan eenverdienersgezinnen er 1,8 procent (modaal) tot 0,5 procent (twee keer modaal) op vooruit, terwijl tweeverdieners er 1,7 tot 3,7 procent op vooruit gaan. Dijkgraaf wijst erop dat de arbeidskorting voor werkenden stijgt, net als de kinderopvangtoeslag en het fiscale voordeel voor gezinnen waarin beide ouders werken. ‘Een plus voor eenverdieners is mooi, maar de kloof met tweeverdieners neemt toe’, aldus het SGP-Kamerlid. ‘Er moet nog veel werk worden verzet voordat wij tevreden zijn.’

Ook de ChristenUnie vindt dat het kabinet niet-werkenden vergeet. Fractievoorzitter Arie Slob wees gisteren op de positie van mantelzorgers. De partij wil het kindgebonden budget verder verhogen en een fiscaal voordeel invoeren voor niet-werkende ouders met kinderen tot zes jaar.

Premier Mark Rutte noemde de verdeling van de koopkracht dinsdag ‘heel evenwichtig’. <

Auteur Eduart Sloot