Skip to main content

22-08-2015 Gooi- en Eemlander   Investering te hoog voor korte tijd asielzoekers zie ook nieuwsbericht 23-07-2015 De Kolonel Palmkazerne, of andere delen van Crailo zullen niet worden gebruikt voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Dit antwoorden Gedeputeerde Staten (GS) op vragen van Statenlid Michel Klein van SGP/ChristenUnie. Naar aanleiding van de beslissing van de provincie om niet voor tien jaar een asielzoekerscentrum te willen huisvesten in de Kolonel Palmkazerne, had hij onder meer gevraagd of er was gekeken naar de mogelijkheid om voor kortere tijd asielzoekers daar onder te brengen.

Volgens GS heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geen interesse het terrein voor een kortere periode dan tien jaar te huren. Dit omdat de benodigde investeringen om de Kolonel Palmkazerne geschikt te maken voor opvang van asielzoekers anders te hoog zijn. De provincie wil niet voor tien jaar of langer verhuren, omdat dit een negatieve invloed heeft op de ’ontwikkelbaarheid en verkoopbaarheid van het Crailoterrein als geheel’, zo liet de provincie begin juli weten. Klein had de provincie ook nog gevraagd om dit jaar nog plekken in Noord-Holland aan te wijzen waar minimaal duizend asielzoekers opgevangen kunnen worden. Dit gaat niet gebeuren ’omdat het aanwijzen van locaties geen taak of bevoegdheid is van GS’. Ook is er bij de provincie geen overzicht beschikbaar van plekken die geschikt zijn voor de opvang van asielzoekers.

Auteur Alexander Poort