Skip to main content

14-02-2019 Haarlems Dagblad De flexibilisering op de arbeidsmarkt zet onverminderd door, waardoor steeds meer mensen in onzekerheid verkeren. Vooral laagopgeleide flexwerkers hebben grote moeite het hoofd boven water te houden.

De oprukkende flexwerkers en zzp’ers ondermijnen onze sociale voorzieningen. Steeds minder werkenden betalen mee aan de sociale zekerheid en pensioenen. En wie ongewild van flexcontract naar flexcontract gaat, moet leven in voortdurende onzekerheid.

Uitholli
Dat zeggen arbeidssocioloog Fabian Dekker en TNO-onderzoeker Sarike Verbiest. Het aantal flexwerkers en zzp’ers is in vijftien jaar tijd bijna verdubbeld, zo meldt het CBS vandaag. In 2003 waren er nog 1,7 miljoen flexwerkers en zelfstandigen, inmiddels zijn dat er 3,1 miljoen. „Dit zorgt voor druk op de schatkist”, zegt Dekker. „Zpp’ers hebben fiscale voordelen die werknemers niet hebben. En flexwerk holt het sociale stelsel uit.” ,,Zij hobbelen van de ene naar de andere flexbaan en vallen soms zelfs terug in werkloosheid”, zegt onderzoeker Sarike Verbiest van onderzoeksinstituut TNO. „Het gaat om honderdduizenden mensen die in zo’n situatie verkeren, dat is een zorgelijke situatie. Bovendien zijn werkgevers nauwelijks bereid om te investeren in deze flexwerkers. Zolang dat niet gebeurt wordt deze groep in ieder geval niet kleiner de komende jaren.”

Enorme toename zzp’ers
Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien jaar toegenomen van 1,1 miljoen naar twee miljoen mensen. Dat is een stijging van 82 procent. Ook het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is gestegen van 630.000 naar 1,1 miljoen, blijkt uit cijfers van het CBS en TNO. In totaal waren er vorig jaar dus ruim drie miljoen flexwerkers. De toename van het aantal flexkrachten is vooral terug te vinden in beroepsgroepen waarvoor weinig opleiding is vereist, zoals keukenhulp, kassamedewerker, vakkenvuller, barpersoneel en hulpkrachten in de landbouw. Zo is ruim 70 procent van de keukenhulpen flexwerker. Ook achter de bar en kassa wordt veel gebruikgemaakt van flex (respectievelijk 68 procent en 63 procent).
Arbeidersgroep in vijftien jaar bijna verdubbeld
Copyright 2019 HDC Media B.V. / Haarlems Dagblad All Rights Reserved