Skip to main content

07-09-2018 Het Financiële Dagblad Nederlandse ouderen zijn de afgelopen vijftien jaar steeds meer gaan werken. Volgens cijfers van de OESO, de organisatie van ontwikkelde landen, steeg het aandeel werkenden in de leeftijdsgroep 55-64 jaar van 38% in 2000 naar 64% in 2016.

Nederland komt daarmee in de buurt van de Scandinavische landen, waar meer dan 70% van de ouderen werkt. In Duitsland was de stijging nog groter, daar is het aandeel ouderen in dezelfde periode bijna verdubbeld.

Hoewel Nederland vanaf 2000 een grote inhaalslag heeft gemaakt, blijven ouderen boven de 65 jaar in vergelijking met andere ontwikkelde landen weinig werken. In 2016 was gemiddeld 13% nog actief, terwijl dit in landen die onderdeel uitmaken van de OESO op 21% ligt.

In veel landen zijn werkenden boven de 65 jaar helemaal geen uitzondering. Zo werkt in IJsland nog meer dan de helft van de 65-plussers, in de Verenigde Staten is dit bijna een derde. In bijvoorbeeld België en Frankrijk zijn werkende 65-plusser nog schaarser dan in Nederland. Daar is respectievelijk 5% en 6% nog aan het werk.

Auteur: Gaby de Groot & Marjolein Luiken