Skip to main content

16-08 2015  De Telegraaf  De koopkracht van de drie miljoen gepensioneerden is sinds de crisis afgenomen met gemiddeld 7,5 procent. Sommige groepen ouderen hebben tot 13 procent ingeleverd.

De inkomensval brengt inmiddels al 80 procent van de senioren in financiële problemen. Met name de allergrootste groep, met een bruto inkomen tussen 24.000 en 30.000 euro, staat het water aan de lippen. Sinds vorig jaar moeten zij hoge eigen bijdragen betalen voor allerlei vormen van zorg en zijn compensaties en de fiscale ouderenkorting vervallen, terwijl hun pensioenen zijn bevroren of gekort.

Huren
Een echtpaar met een totaal besteedbaar pensioen (inclusief AOW) van 2000 euro per maand (dat is het leeuwendeel van de gepensioneerden) kost dat 400 euro, een vijfde van het inkomen. De huren stijgen, op het in hun huis vastgelegde vermogen wordt sinds 2007 ingeteerd of de vrijwel renteloze spaarrekening is geplunderd om het hoofd nog boven water te houden.

Dit blijkt uit een groot onderzoek in opdracht van ouderenbond ANBO door de universiteiten van Nijmegen en Amsterdam naar het koopkrachtverlies van ouderen. Dat onderzoek noemt de ouderen ’degenen die de crisis betalen’.

Komend jaar daalt de koopkracht van ouderen met 1,1 procent, voorspelde het Centraal Planbureau al eerder. Premier Rutte kan de senioren niet garanderen dat hij hen voor dat koopkrachtverlies compenseert. Senioren zijn daar woedend over.
Pensioen komt altijd met een inkomensval. Tot het aantreden van dit kabinet werd dat altijd gecompenseerd met fiscale en andere maatregelen. Nu zijn die grotendeels vervallen. Enkele regelingen zijn ondergebracht bij de gemeenten die de kosten tot 20 procent van het oorspronkelijke budget hebben moeten terugbrengen. Alleen bejaarden aan de absolute ondergrens krijgen nog steun.

Inflatie
Pensioenen worden al jaren niet aangepast aan de inflatie, wat een gemiddelde koopkrachtval van 10 procent heeft veroorzaakt. Extra aanslag op de portemonnee van de senioren is de opeenstapeling van eigen risico’s in de zorg, eigen bijdragen bij nagenoeg alle vormen van zorg, en de versobering of afschaffing van tegemoetkomingen voor specifieke zorgkosten, concludeert dat onderzoek.

Het probleem is, constateren de onderzoekers en ouderenbond ANBO, dat al deze eigen bijdragen inkomensafhankelijk worden beoordeeld. Helaas voor de senioren door steeds andere instanties of afdelingen van gemeenten. Geen instantie houdt rekening met de ’eerdere inkomenskorting’ door een andere instantie.

Daarnaast wordt thuishulp door gemeenten – die daar nu verantwoordelijk voor zijn – afgeschaft of ingeperkt en zo die nog wordt gehandhaafd voorzien van een eigen bijdrage van maximaal 15 euro per uur. Een beetje thuishulp kwam vorig jaar nog drie à vijf uur per week over de vloer. Met het klimmen der jaren kampen ouderen met een steeds grotere zorgvraag. Standaard worden zij niet meer gecompenseerd voor de almaar stijgende eigen bijdrage in de ziektekosten.

Deze tegemoetkoming, de CER, goed voor minimaal 99 euro per jaar, is afgeschaft. Ook de tegemoetkoming voor chronisch zieken, vooral voor hun medicijnen, een bedrag tot 500 euro, is geschrapt. Veertig procent van de senioren ontving dergelijke compensaties.

Auteur Hans Kuitert