Skip to main content

28-07-2016 Gooi- en Eemlander Huizen GS van Noord-Holland moeten alsnog kiezen voor de HOV-variant ’meerijden via ’t Merk’. De daardoor vrijkomende 21 miljoen euro moet gebruikt om andere knelpunten in het openbaar vervoer op te lossen. Dit stelt de Ouderenpartij NH in een serie vragen aan het dagelijks bestuur van de provincie. De vermelde kosten van het project variëren van tachtig tot 120 miljoen euro, constateert fractievoorzitter Jeff Leever. Hij wil weten welke bedragen in het begin zijn toegekend aan Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum.

Leever legt de nadruk op het hardnekkige verzet vanuit bevolking en lokale en provinciale politiek. ’De burger verwacht met gebruik van zijn gezonde verstand, dat bij de inzet van een dergelijk hoog bedrag de voordelen van dit HOV-project dan ook direct zichtbaar moeten zijn. Maar dat was niet zo!”, stelt de Ouderenpartij.

GS zijn er naar Leevers’ mening nog steeds niet in geslaagd om burgers en bestuurders in het Gooi te overtuigen van het nut van de grote investering in het tracé Huizen-Blaricum. De door ’het verzet’ aangedragen oplossing -’meerijden over ’t Merk’ – wordt ’breed gedragen door de vijf wethouders in het Gooi’, stelt hij. ’De wethouders waren van mening dat het nettoresultaat van het ’meerijden over ’t Merk’ HOV-waardig was.’ Nog afgezien van de besparing van 21 miljoen. ’Zoals bekend sprak de provincie haar veto uit met als extra argument, dat ook bij de andere HOV-projecten de rijsnelheden tussen de haltes meegenomen waren. Blijkbaar heeft zich bij die andere projecten niet de situatie voorgedaan zoals bij het ’meerijden over ’t Merk’, anders was daar ook zeker dezelfde tegenstand opgetreden.’

Afgekeurd
’Het mag nooit zo zijn dat een project bij voorbaat al afgekeurd wordt op grond van niet goed doordachte criteria’, stelt Leever. ’Het resultaat van één onderdeel (’een meting tussen twee bushaltes’) mag vooraf nooit een project doen sneuvelen.’ De rijsnelheid tussen haltes moet in samenhang met de reistijd over het hele project bekeken moet worden, vindt de partij. ’Het project van de provincie (in het bijzonder Huizen-Blaricum) is geheel achterhaald door de ontwikkelingen in het Gooi zelf.’ De Ouderenpartij stelt dat vanwege deze kwestie veel burgers zich negatief uitlaten over de provincie. En dat een goede samenwerking onder leiding van gedeputeerde Post tussen gemeenten en provincie ver te zoeken is. ’Nog langer vasthouden aan het oorspronkelijke project brengt het functioneren van de democratie’ nog meer schade toe’.

Auteur Eddie de Paepe