Skip to main content

31-01-2017 NOS Politiek ChristenUnie, CDA en SP vinden dat de ouderenzorg beter moet worden geregeld, voordat er verdere besluiten worden genomen over ‘het voltooid leven’. Onder de kop ‘Waardig ouder worden’ hebben de drie partijen nu een pact gesloten. Ze komen met voorstellen om de positie van ouderen te verbeteren. Ook diverse maatschappelijke organisaties en privépersonen doen eraan mee. De voorstellen borduren voort op een eerder initiatief van de ChristenUnie, Omroep Max en ouderenbond KBO-PCOB.

Minister voor ouderenbeleid
Het kabinet presenteerde eind vorig jaar het plan om stervenshulp mogelijk te maken voor mensen die hun leven als voltooid ervaren. CDA, SP en ChristenUnie zijn daar zeer kritisch over. Ze bekijken liever hoe kan worden voorkomen dat mensen hun leven als voltooid ervaren.
De partijen pleiten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben. In een manifest stellen de partijen onder meer een minister voor ouderenbeleid voor. Verder pleiten ze voor “acceptatie en herwaardering van ouderdom”, het aantrekkelijker maken van vrijwilligerswerk en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

Levensbegeleiders
Ook zouden er in plaats van stervensbegeleiders ‘levensbegeleiders’ moeten komen: mensen die levensvragen van ouderen kunnen beantwoorden en waar nodig kunnen helpen. ChristenUnie, CDA en SP en roepen andere partijen op zich bij hun voorstellen aan te sluiten.
Onder de mensen die het manifest als individu hebben ondertekend zijn oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm en sportpresentator Jack van Gelder.

Auteur Helen Kret