Skip to main content

19-02-2016 WTFCK.NL De Tweede Kamer heeft onlangs een motie van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) over een schandaal met pensioenfondsen in de jaren negentig afgewezen. Omtzigt wil graag openheid van zaken, maar VVD, PvdA en D66 hebben blijkbaar geen behoefte aan een onderzoek. In het begin van de negentiger jaren is er een aantal keer een flinke greep gedaan uit de pensioenpot van Nederlandse pensioenfondsen. In 1989 waren de dekkingsgraden van de pensioenfondsen zo’n 200 procent. Flink hoog en ruim voldoende om alle premies te betalen. Zo dacht de (r)overheid er dus ook over, en graaide er lustig op los in de pensioenfondsen om zodoende andere gaten in de begroting te kunnen dichten. Foute boel.

Feitelijk is dit diefstal, aangezien de premie voor pensioenen wordt ingehouden op loon. Er wordt dus van ingelegd loon gestolen door de overheid. Schandalig, maar niet in de ogen van de coalitie in de Tweede Kamer. Geld uit de pensioenpot werd ook gebruikt om winsten van bepaalde bedrijven op te krikken. Inmiddels is de dekkingsgraad bij veel pensioenfondsen teruggelopen naar 103 procent. Er is simpelweg niet meer genoeg in kas, en er wordt gekort op de uitkering. Veel verliezen zijn toe te schrijven aan verkeerde beleggingen, maar de diefstal uit de premiepotten wordt professioneel weggemoffeld onder een kleed in de Tweede Kamer.