Skip to main content

03-01-2017 Gooi- en Eemlander De bevolking groeit sterk, veel gezinnen verlaten stad en er is leegloop bij 83 gemeenten, het platteland verdort en de grote steden en de Randstad bloeien. Dat blijkt uit de jongste bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vergrijzing

De toenemende vergrijzing heeft grote invloed op de geografie van ons land. Met name in de regio’s aan de randen van Nederland wonen veel ouderen en is er weinig aanwas. Dit ziet CBR de komende jaren niet veranderen. Dat heeft vooral te maken met de binnenlandse verhuizingen. Jongvolwassenen richten zich al snel op de Randstad en op de steden met universiteiten.
Mensen in de bloei van hun leven zorgen al snel voor een natuurlijke groei van het inwoneraantal. Dat zie je zeker in de vier grote steden. Daar werden vorig jaar meer baby’s geboren dan dat er mensen stierven. Samen met de nieuwkomers uit het buitenland, zorgde dat voor een flinke bevolkingstoename in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.
Niet dat al die mensen voor de rest van hun leven ook in de stad blijven wonen. In vergelijking met periode 2008- 2014 verlaten meer gezinnen de grote steden. De meeste vestigen zich dan in de randgemeenten. Zo groeiden enkele kleinere gemeenten waar veel nieuwe huizen werden gebouwd het afgelopen jaar behoorlijk hard. Voorbeelden hiervan zijn onder meer Blaricum, Zoeterwoude, Beemster, Bloemendaal, Bunnik en Landsmeer.

Opmerkelijk
De verschuiving levert een opmerkelijk plaatje op. Soms schurkt een krimpgebied dicht tegen een groeikern aan.
Door de jaren heen zie je de vergrijzing opschuiven. Zo herbergde de agglomeratie Haarlem 20 jaar geleden nog het grootste aandeel 65-plussers (18 procent). Nu zie je daar een jonge aanwas. Ook de regio van ’t Gooi en de Vechtstreek was twee decennia terug met 17 procent nog sterk vergrijsd.
Vorig jaar groeide de Nederlandse bevolking relatief hard. Vooral dankzij de nieuwkomers. Begin 2016 was ons land nog zo’n 20.000 mensen verwijderd van 17 miljoen. Al in maart werd deze grens gepasseerd. Inmiddels tellen we bijna 17,1 miljoen geregistreerde inwoners, zo blijkt uit de laatste ramingen van CBS. Daar hebben niet alleen de vier grote steden volop van geprofiteerd maar ook gemeenten waar een asielzoekerscentrum is gevestigd.
In verhouding tot het aantal inwoners groeien de vier grote steden sinds 2008 vrijwel elk jaar harder dan Nederland als geheel. Landelijk kwamen er in 2016 (tot 1 december) per saldo 6 mensen per 1.000 inwoners bij. In Amsterdam waren dat er 18 per 1.000, gevolgd door Rotterdam (13), Utrecht (12) en Den Haag (9). Utrecht was tot 2015 de sterkste groeier van de vier, maar de afgelopen twee jaar is dat Amsterdam.
Hoewel nog niet alle gegevens voor het jaar 2016 zijn verwerkt, gaat CBS ervan uit dat er per saldo bijna 111 duizend mensen bij zijn gekomen. In 2015 waren dat er ruim 78 duizend. Het groeitempo is sinds het begin van deze eeuw niet meer zo hoog geweest.

Randen
Niet elke plaats plukt daar de vruchten van. In 83 van de 390 gemeenten (21 procent) nam het aantal inwoners in 2016 af. Het gaat vooral om de plaatsen aan de randen van Nederland. Het komt er simpel op neer dat in de uithoeken van ons land meer mensen overlijden dan dat er kinderen worden geboren. Daalt het aantal inwoners eenmaal, dan zie je al snel steeds meer mensen uit die plaats wegtrekken. Vooral de jonge inwoners die liever de Randstad en de regio’s met universiteiten opzoeken. Dit is een proces dat de vergrijzing nog eens extra versterkt.

Auteur Nancy Ubert

(c) Gooi- en Eemlander 2017 alle rechten voorbehouden.