Skip to main content

23-02-2016 Reformatorisch Dagblad Student Lucas Houtzamer onderzocht de status van zestig polders in het Groene Hart, die vier jaar geleden op een lijst van de Stichting Groene Hart als bedreigd stonden vermeld. Uit het onderzoek blijkt dat inmiddels 27 polders zijn bebouwd of aangetast en dat 24 polders nog steeds met bebouwing worden bedreigd. Van slechts negen polders is de huidige status veiliggesteld. Houtzamer noemt woningbouw, bedrijventerreinen, wegenaanleg en de aanleg van transformatorstations, windmolenparken en andere nutsvoorzieningen als belangrijkste bedreigingen.
De Groene Hart Academie, een initiatief van de gemeente Nieuwkoop en enkele onderwijsinstellingen, typeert zichzelf als kenniswerkplaats waarin wordt gewerkt aan vernieuwing van de leefomgeving. Projectdirecteur Bernt Feis van de Stichting Groene Hart pleit in een reactie op het onderzoek voor een strakker planologisch beleid, waarbij heldere contouren rond de steden en dorpen worden getrokken en de provincie de regie voert onder het motto ”Tot hier en niet verder”.

Feis: „Onze stichting wil het karakter van het Groene Hart behouden. Dit eeuwenoude cultuurlandschap kenmerkt zich door rust, ruimte en openheid. Daarmee hebben we goud in handen. Inwoners en toeristen willen van dit gebied genieten. Laten we de kip met de gouden eieren niet slachten door de polders vol te bouwen.”