Skip to main content

12-06-2018 Noordhollands Dagblad Haarlem
Als het aan Provinciale Staten ligt komt er proef met een bundeling van het doelgroepenvervoer en een combinatie met het openbaar vervoer.
Als de proef doorgaat, wordt deze gehouden in de regio Schagen.

Pilotproject
Het pilotproject is een initiatief van de Noord-Hollandse Statenfracties van de PvdA, D66 en het CDA. Zij stellen dat met name het doelgroepenvervoer veel efficiënter kan en dat nu vaak bijna lege busjes van verschillende vervoerders achter elkaar rijden. Als er meer combinaties zouden kunnen worden gemaakt, kan dit leiden tot kostenbesparingen, kunnen de mogelijkheden voor de reizigers worden verbeterd en zou de milieubelasting afnemen, zo is de gedachte. Het is de bedoeling dat de proef wordt gehouden in de regio Schagen, maar eerst moet onderzoek – gefinancierd door busvervoerder Connexxion – uitwijzen of een praktijkproef wenselijk is. Het zou kunnen dat dit al uitwijst dat de bundeling van de verschillende vervoersstromen niet haalbaar is.

Onderzoek in het verleden
SP-Statenlid Marnix Bruggeman stelde dat dit tien jaar geleden al uitgebreid is onderzocht op verschillende plekken in Nederland – waaronder Schagen – maar dat dit destijds weinig heeft opgeleverd. De woordvoerders van de meeste andere fracties waren aanmerkelijk enthousiaster over het initiatiefvoorstel. Zij waren het niet met Bruggeman eens dat er de afgelopen jaren weinig is veranderd. Volgens Statenlid Andries Tijssens (D66) is juist nu de tijd rijp voor slimme combinaties van de verschillende doelgroepen door de technische innovaties die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd. Gedeputeerde Elisabeth Post wees op het feit dat er tien jaar geleden nog geen OV-chipkaart was als landelijk betaalmiddel. ,,De datastroom is tegenwoordig heel anders dan destijds.’’ Bruggeman voerde nog aan dat het probleem is dat je lang niet iedereen bij iedereen in de bus kunt zetten en dat de rij- en wachttijden onacceptabel lang zullen duren. Toch stemde ook de SP uiteindelijk in met het onderzoek.

Auteur: Roel van Leeuwen