Skip to main content

20-12-2017 Noordhollands Dagblad Er moet een proef komen waarbij het openbaar busvervoer in de gemeente Schagen gecombineerd wordt met doelgroepenvervoer. Het moet leiden tot beter op elkaar aansluitende busverbindingen voor de reizigers.

onderzoek
De pilot is een wens van de Statenfracties van PvdA en CDA in Haarlem. Zij vinden dat het OV-vervoer in Schagen erg versnipperd is. “Dat kunnen we efficiënter regelen en zo kosten en milieu sparen”, menen PvdA-Statenlid Nico Papineau Salm en CDA-collega Dennis Heijnen. Zij vragen de provincie onderzoek te doen naar de uitvoerbaarheid om diverse vervoersstromen te bundelen. “Naast reguliere OV rijdt in Schagen, met zijn kleine kernen, een enorm aantal kleine busjes van verschillende organisaties los van elkaar. Dat kan beter.”

één betaalsysteem
Uitgangspunt is dat reizigers gebruik kunnen maken van één betaalsysteem. Connexxion en het Schager college hebben al laten weten graag mee te werken aan zo’n proef, aldus Salm: “Slaagt de pilot in Schagen dan kunnen we kijken of deze aanpak ook toepasbaar is voor andere Noord-Hollandse gemeenten.”

Auteur Richard Zut