Skip to main content

20-09-2018 KBO-PCOB “Met belangstelling luisterden we dinsdag naar de troonrede. Zorgzaamheid spreekt uit de woorden van de koning over de grote eenzaamheid onder 75-plussers.

Goed dus dat de regering een speerpunt maakt van de aanpak van eenzaamheid, wat centraal staat in ons Manifest Waardig Ouder Worden. Ook komt er €3 miljard extra beschikbaar voor de ouderenzorg. Dat is hard nodig.”

“In de troonrede werden ‘vrijwilligers, kerken en verenigingen’ genoemd. Als KBO-PCOB onderstrepen we het belang hiervan. We moeten inzetten op de kracht van ouderen. Vrijwilligers en mantelzorgers die het verschil maken en lading geven aan omzien naar elkaar.”

Onzekerheid
“Ondanks de beloofde verbetering van de koopkracht, maakt KBO-PCOB zich zorgen over de financiën van veel senioren. De zorgpremie stijgt, de zorgtoeslag stijgt niet mee. De huurtoeslag daalt, prijzen voor energie en dagelijkse boodschappen stijgen en pensioenindexatie blijft uit. We vragen ons sterk af of de fiscale maatregelen van het kabinet daar tegenop gaan wegen. Juist de senioren die financieel kwetsbaar zijn lijken nu extra te worden getroffen. Bovendien is er nog steeds geen zekerheid over de pensioenen en het pensioenstelsel.”
“Ook op het gebied van wonen en veiligheid kan het beleid nog veel steviger. Jaarlijkse komen er 75.000 woningen bij, maar het is nog onduidelijk of die ‘levensloopbestendig’ zullen zijn. Verkeersveiligheid en internetveiligheid staan genoemd, maar we weten niet of dit beleid ten goede komt aan senioren.”

“Nu de economie bloeit en de begroting groeit, verwacht KBO-PCOB van dit kabinet dat ouderen daarvan mee profiteren!”

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB