Skip to main content

15-11-2016 Haarlems Dagblad Provinciale Staten van Noord-Holland blijven op het standpunt staan dat een opgesteld vermogen van 685,5 MegaWatt aan windenergie op land het maximum is. Een motie om meer windenergie op land toe te staan, werd resoluut afgewezen.
De coalitiepartijen voelen er niets voor om het coalitieakkoord op dit punt aan te passen. Noord-Holland voert de opdracht van het Rijk uit en meer niet. Ook al zijn er tal van initiatiefnemers – met name in de regio Amsterdam – die graag meer windmolens willen plaatsen.

Tijdens de begrotingsvergadering waagden GroenLinks, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP toch een poging. Dit keer gevoed door het New Climate Institute dat stelt dat Nederland al tussen 2025 en 2035 voor honderd procent moet zijn omgeschakeld naar duurzame energie.
Volgens Bram van Liere (PvdD) – voor deze gelegenheid uitgedost als ’advocaat van de Aarde’ – vecht het College van Gedeputeerde Staten als Don Quichot tegen windmolens, terwijl er veel meer nodig zijn.

Hij slaagde er niet in de coalitiepartijen te overtuigen. ,,We willen Nederland niet volplakken met windmolens’’, stelde VVD-fractievoorzitter Erik Annaert. ,,Wij kiezen voor een slimme mix. Niet alle energie hoeft met windmolens te worden opgewekt.’’

Overigens blijkt uit een nog niet gepubliceerd rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat in Noord-Holland de komende jaren mogelijk windmolens verdwijnen omdat veel windmolens de voor tien jaar toegekende subsidie dreigen te verliezen. ‘De molens kunnen dan uit exploitatie worden genomen, stilgezet, afgebroken en/of verkocht,’ stelt de RVO.

Niet verdeeld waren de Staten over het belang van een goede digitale infrastructuur in heel Noord-Holland. Gedeputeerde Staten werden opgedragen om medio volgend jaar met een visie te komen over de toekomst van het digitaal netwerk. Ook moet duidelijk worden wat de provincie, zowel organisatorisch als financieel, kan bijdragen.
Meer dan 19.000 bedrijfspercelen in Noord-Holland zijn vooralsnog niet aangesloten op een zogenoemde Next Generation Accesss verbinding.

Coalitie wil niet morrelen aan afspraken

auteur Roel van Leeuwen

(c) Haarlems Dagblad 2016 alle rechten voorbehouden