Skip to main content

23-11-2016 Groot Alkmaar Na het Rijk heeft nu ook Gedeputeerde Staten het Natura 2000-beheerplan voor de Schoorlse Duinen definitief vastgesteld.
De provincie is opdrachtgever van de werkzaamheden die de komende jaren plaatshebben.

“Onder andere door de stikstofneerslag van industrie, verkeer, bedrijven, landbouw en huishoudens zijn de duinen de afgelopen jaren ’dichtgegroeid’.”
“Soorten als gras verdreven de meer bijzondere plantensoorten en de dynamiek van wind, zand en water, de kernkwaliteit van dit duingebied, is sterk afgenomen.”

Het gaat om maaien, plaggen en ook om het kappen of omvormen tot loofbos. Het project bestaat uit drie fases van elk zes jaar.

In totaal wordt zo’n 140 hectare bos verwijderd (15 procent van totale oppervlakte bos). De komende zes jaar gaat het om zo’n 40 hectare.
Het ministerie van Economische Zaken publiceert het beheerplan na vaststelling en verzorgt de terinzagelegging.

(c) Groot Alkmaar 2016 alle rechten voorbehouden