Skip to main content

26-07-2018 Laarder Courant de Bel De provincie Noord-Holland komt niet over de brug met de door de gemeente Laren gevraagde stukken.

Het houdt de kaken op elkaar als het gaat om hoe de beslissing tot een voorgenomen fusie tussen Laren, Blaricum en Huizen tot stand is gekomen.

De gemeente diende eerder een zogeheten verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Toen kreeg het al nul op het rekest. Daar maakte de gemeente Laren weer bezwaar tegen. Dit bezwaar is vorige week door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland ontvankelijk verklaard, maar weer afgewezen.

Het college van burgemeester en wethouders laat in een gevraagde reactie weten zich te beraden op de eventuele volgende stappen.