Skip to main content

27-07-2015 Noordhollands Dagblad  Nieuw fonds voor innovatie in voorbereiding Den Helder ,,Er zit ruimte voor groei in de ontwikkeling van de havens in Den Helder en het Noordzeekanaalgebied’’, stelt gedeputeerde Elisabeth Post die over de zeehavens in de provincie gaat. Post doet haar uitspraak in het kwartaalblad van de provincie waarin het college van Gedeputeerde Staten zijn beleidspunten voor de komende vier jaar ventileert.

Naadloos
Het standpunt van de Noord-Hollandse bestuurder sluit naadloos aan bij de koers die uitgezet is door het Helderse college en de directeuren van Port of Den Helder en Den Helder Airport. Alle seinen staan nu op groen om na het zomerreces met vernieuwde inzet bedrijven te gaan werven voor vestiging in de stad en regio.

Visserij
En dat met versterking van de havens niet alleen de industriële kant en offshore worden bedoeld, maakt gedeputeerde Jaap Bond duidelijk. De Volendamse nestor van het dagelijks bestuur in de provincie stelt: ,,Ik wil een fonds voor innovatieve projecten van het midden- en kleinbedrijf oprichten. Het mkb heeft behoefte aan een fonds dat laagdrempelig is. Ik onderzoek de komende tijd hoe zo’n fonds er precies uit moet komen te zien. Dat fonds is ook bedoeld voor de ondernemers in de agrarische sector en visserij.’’

Aankloppen
Boeren, vissers en reders kunnen als het aan Jaap Bond ligt de komende jaren dus bij de provincie Noord-Holland aankloppen om hulp bij innovatieve investeringen. De gedeputeerde van Economische Zaken, Landbouw en Visserij constateert dat deze ondernemers vaker bot vangen bij banken en wil hen met zijn nieuwe fonds een steuntje in de rug gaan bieden. Noord-Holland-Noord heeft een groot percentage agrariërs en visserijbedrijven.

Auteur A. Booy