Skip to main content

02-05-2018 Noordhollands Dagblad Na overleg achter de schermen ziet de provincie toch weer kansen voor een verbindingsweg tussen de snelwegen A8 en A9. Dat zou voor inwoners van deze regio een snellere verbinding betekenen met Amsterdam.

De beoogde verbindingsweg van een paar kilometer lengte moet echter dwars door het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Afgelopen najaar noemde Icomos, het adviesorgaan van werelderfgoedorganisatie Unesco, zo’n weg ’een onaanvaardbare zoveelste aantasting’ van de Stelling van Amsterdam. Maar nu zit er beweging in dit standpunt.

Herstel Stelling van Amsterdam
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen nu namelijk voor de weg toch aan te leggen, en tegelijk de Stelling van Amsterdam op een paar plekken te herstellen. Dat is de uitkomst van overleg dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden tussen de provincie, de ministeries van infrastructuur en waterstaat, onderwijs, cultuur en wetenschappen en Icomos. Vorige week werden de laatste afspraken gemaakt in een gesprek tussen de Noord-Hollandse bestuurders en minister Ingrid van Engelshoven van cultuur.

Golfbaanvariant
Het voorstel is te kiezen voor de Golfbaanvariant, waarbij de A8 ter hoogte van de golfbaan in Heemskerk aangesloten wordt op de A9. Provinciale Staten moeten instemmen met het plan. De Stuurgroep A8-A9, waarin onder andere de gemeenten in het gebied zitten, wordt om advies gevraagd. De gemeenten zijn sterk verdeeld.

Auteur: Willemien Schenkeveld