Skip to main content

23-02-2016 Financieel Dagblad Provincies verwachten dit jaar €6,1 mrd aan lasten. Dat is minder dan in 2013, toen de totale lasten nog €7 mrd bedroegen.
Vooral op het gebied van zorg en welzijn verwachten provincies in 2016 minder geld uit te geven: €0,4 mrd, dat is €1,4 mrd minder dan drie jaar geleden. De provincies hebben de afgelopen drie jaar welzijnstaken zien wegvloeien, de provincies waren in 2013 nog verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulpverlening en de bekostiging van regionale omroepen, beide onderdeel van het beleidsterrein welzijn. De jeugdhulpverlening, waar de provincies in 2013 nog €1,2 mrd voor hadden begroot, valt sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Verkeer en vervoer
De taken op het terrein van verkeer en vervoer laten juist een stijging zien. In 2016 verwachten de provincies bijna€ 3 mrd uit te geven aan verkeers- en vervoerstaken. Meer dan de helft van de totale lasten komt voor rekening van de provincies Gelderland, Friesland, Noord-Brabant en Utrecht.
De €447 mln van Gelderland in 2016 is onder meer bestemd voor groot onderhoud van het eigen wegennet (N301, N302 en N813), verbetering van spoorwegovergangen en uitbreiding van stationsvoorzieningen. De hoge uitgaven van de provincie Friesland,€428 mln, komen doordat de provincie in 2016 bijna €300 mln versneld afschrijft op grote infrastructurele investeringen. Noord-Brabant wil in 2016 ruim €400 mln besteden aan onder meer de knelpunten Wilhelminakanaal, N69 en N279-Noord. De raming van€336 mln voor verkeer en vervoer van de provincie Utrecht hebben onder meer te maken met de werkzaamheden voor de Uithoflijn (tram) en de bijdragen aan het programma ‘Verder’.

Provinciefonds
Het grootste gedeelte van de ruim €6 mrd aan verwachte uitgaven in 2016 dekken provincies met de uitkering uit het provinciefonds van €2,2 mrd en de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting van €1,5 mrd. Verder hebben provincies ongeveer een kwart aan overige baten. Dit zijn onder meer inkomsten uit dienstverlening, rente- en dividendinkomsten en ontvangen subsidies. Bij elkaar opgeteld teren de provincies in 2016 bijna €1 mrd in op hun eigen vermogen.

(c) FD.nl 2016 alle rechten voorbehouden