Skip to main content

02-10-2016 Algemeen Dagblad  Provincies gaan het kabinet helpen het enorme overschot aan winkelruimte in Nederland terug te dringen. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) sluit daarvoor vandaag met alle twaalf provincies ‘retaildeals’ met concrete afspraken. Voor Drenthe, Groningen en Friesland komt er een gezamenlijke Noordelijke Retailagenda.

De provincies moeten zich actiever opstellen als wethouders en gemeenteraden met plannen komen voor nieuwe winkels of winkelcentra die overbodig zijn of niet in het belang zijn van regiogemeenten. ,,Consumenten stoppen niet bij een gemeentegrens’, schrijft Kamp aan de Tweede Kamer. ,,Ontwikkelingen in de ene gemeente hebben effect op naastgelegen gebieden. Daarom is regionale afstemming en samenwerking belangrijk. Provincies nemen hierin de regie.’

De provincies beloven Kamp winkelgebieden en koopstromen binnen hun grenzen nauwkeurig in kaart te brengen. ,,Daarmee voorkomen we dat we discussie voeren over de cijfers in plaats van oplossingen’, schrijft de minister.

Vervolgens gaan provinciale bestuurders om tafel zitten met gemeenten en maken ze afspraken om het aantal winkelmeters terug te dringen. ,,Kansarme gebieden dienen een andere bestemming te krijgen en vastgoed moet worden getransformeerd.’

Het inperken van de winkelruimte is hard nodig. De afgelopen twaalf jaar daalde de omzet van fysieke winkels met 8 procent, maar steeg het aantal vierkante meters aan winkeloppervlakte met 11 procent. Momenteel zijn in Nederland bijna 99.000 winkels en 27,9 miljoen vierkante meters aan winkelruimte. Die ruimte is bijna een vijfde meer dan nodig is.

Er moeten afspraken komen om de winkelmeters terug te dringen

Auteur DAVID BREMMER
(c) Algemeen Dagblad 2016 alle rechten voorbehouden