Skip to main content

16-12-2015 Huizer Nieuws De raad van Huizen heeft donderdag (10-12-2015) nogmaals zijn voorkeur uit gesproken voor de variant om de bus voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) mee te laten rijden via ’t Merk. De provincie vindt het merkwaardig dat het college tot dit besluit is gekomen. De geluiden dat de provincie de stekker uit de snelle buslijn zal trekken voor Huizen worden hierdoor steeds luider.

Aanleiding voor het collegevoorstel waren de uitkomsten van een onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente Huizen. Hieruit bleek dat met kleine optimalisaties het meerijden via ’t Merk voldoet aan de snelheidsnorm voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

Beste oplossing
D66 stelde dat het de ‘beste oplossing’ is met de ‘minste kosten en veranderingen’. GroenLinks liet weten blij te zijn met het voorstel en ook de SGP was ‘enthousiast over wat er voorligt’. Vooral vanuit de oppositie kwam kritiek. PvdA Huizen snapt niet dat er zo veel onderzoeken gedaan worden en riep op vooral te stoppen met het doen van nog meer onderzoeken. “Het gaat steeds om seconden en meters.”
De VVD kon zich niet vinden in de conclusie dat het meerijden via het Merk voldoet aan de eisen en ging daarom niet akkoord. Ook Leefbaar Huizen was tegen.
Eens temeer bleek tijdens de gemeenteraad hoe lastig. dit dos sier voor Huizen is. Al sinds 2007 wordt er gesproken over de komst van een HOV-lijn. Acht jaar later is men nog steeds bezig met het vaststellen van de vorm die gekozen gaat worden en zal de huidige verbinding naar HilversUm, lijn 320, voorlopig nog wel blijven rijden. Tenminste, als deze blijft rijden.

Afschaffen
De Blaricumse wethouder Liesbeth Boersen liet op dezelfde avond tijdens een Informatieavond over de HOV-lijn namelijk weten dat de gedeputeerde heeft gedreigd om deze lijn af te schaffen als deze gemeente niet mee wil werken. Ook het huidige besluit van Huizen doet de wenkbrauwen fronsen bij de provincie. “Het is een eenzijdig door het college van Huizen geno men besluit. En het is merkwaardig dat het college tot het besluit is gekomen, aángezien uit onderzoek is gebleken dat deze meerijvariant niet HOV-waardig is. Wat de gevolgen van het besluit van Huizen zijn voor het tracédeel Huizen-Blaricum is dus op dit moment niet duidelijk.”

Ook commissaris van de Koning Johan Remke’s liet recent nog weten bij zijn bezoek aan Blaricum, dat de bal toch echt bij de gemeenten ligt. “Haarlem is hier ooit aan begonnen om Huizen van beter openbaar vervoer te voorzien. Het is graag of niet. We hebben het in passingsplan nu ook in tweeën geknipt zodat we wel verder kunnen met het andere deel van het HOV. Blaricum en ook Huizen zijn hier niet in meegenomen.”

De provincie ontkent dat zij de stekker er uit wil trekken. “Wat de gevolgen van het besluit van Huizen zijn voor het tracédeel Huizen-Blaricum is op dlt moment niet duidelijk. De partners binnen het project zullen dit de komende tijd bespreken”, aldus de provincie.