Skip to main content

Regio moet meebetalen

By juni 23rd, 2014Nieuwsberichten

Noordhollands Dagblad 23-06-2014
De gemeenten in de regio  Alkmaar die straks profiteren van de verbinding A8-A9 tussen Zaanstad en de IJmond zouden ook mee moeten betalen aan de weg. Dat heeft gedeputeerde Elisabeth Post gezegd na overleg met Zaanstad, de IJmondgemeenten en de Stadsregio Amsterdam. Er is nog een financieel gat van veertig miljoen. De overheden rekenen op steun vanuit het bedrijfsleven maar als dat niet lukt, kloppen ze bij de gemeenten in de Alkmaarse regio aan. ,,En wellicht moeten wij dan ook een extra bijdrage doen’’, zegt gedeputeerde Post.
De betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland gaan opnieuw de varianten bekijken voor het beste tracé om de A8 te verbinden met de A9. In een eerdere opzet liep de weg van twee bij twee rijstroken langs de Nauernasche Vaart naar de A9 ter hoogte van de aansluiting in Heemskerk. Maar nu worden voor de milieueffectrapportage ook de andere varianten opnieuw bekeken.
Daarin wordt gekeken hoe de verschillende varianten het beste ingepast kunnen worden in het landschap. Een van de gevoelige punten is het passeren van de Stelling van Amsterdam en de woonwijken van Saendelft. De overheden willen dat samen met de belanghebbenden in kaart gaan brengen. Zorgvuldig Wethouder Addy Verschuren van Zaanstad: ,,Dat moet zorgvuldig gebeuren. We moeten niet een weg aanleggen waarvan we over twintig jaar zeggen: dat hadden we nooit zo moeten doen. ’’Er is nog geen besluit genomen over hoe de hobbel de Stelling van Amsterdam genomen gaat worden. Gedeputeerde Elisabeth Post: ,,Er zijn deskundigen die zeggen dat je er rechtstreeks doorheen moet omdat je zo de 30 minste schade veroorzaakt, weer anderen vinden dat je er meanderend omheen moet.’’Het totale plan gaat 150 miljoen euro kosten. Om het gat van veertig miljoen te dichten gaat de provincie overleggen met het bedrijfsleven. Als het bedrijfsleven niet over brug komt, wil de provincie bij de Alkmaarse regio aankloppen voor een bijdrage. ,,Vele handen maken het werk lichter’’, aldus Post. Ook is er nog hoop op een Rijksbijdrage. De verbinding zorgt tenslotte voor een calamiteitenontsluiting van de A9. Nu betaalt het Rijk niets mee aan de verbindingsweg. Post: ,,Ik had dat anders gehoopt.’’
(c) Noordhollands Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden