Skip to main content

08-06-2015 Noordhollands Dagblad  Haarlem Connexxion moet pas op de plaats maken bij de uitvoering van de busconcessie Haarlem-IJmond voor de periode 2016-2025. De concessie gaat op papier op 16 december in, maar de kans is groot dat vertraging optreedt. Een en ander komt door de twee bezwaarmakers tegen de provinciale verlening van de concessie aan Connexxion: EBS en Syntus. Zij zijn in bezwaar gegaan tegen het gunnen van de concessie aan Connexxion. Zolang daar geen uitspraak over is, mag Connexxion van de provincie als concessieverlener nog geen investeringen plegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van nieuwe bussen.
Volgens woordvoerder Cornelis Uijl van Syntus voorkomt het besluit van de provincie dat Syntus naar de bestuursrechter stapt om de uitvoering van de concessie te voorkomen. ,,De provincie blijkt zo verstandig om geen onomkeerbare stappen te nemen.’’

Het gaat om een concessie waaraan 150 miljoen euro subsidiegeld van de provincie Noord-Holland vastzit. Het was een strijd tot in de details tussen de concurrenten en waar uiteindelijk een loting – tussen Connexxion en Syntus – voor nodig was om een winnaar aan te wijzen. Syntus bestrijdt, als verliezer van de loting, achteraf dat er geloot had mogen worden en wil dat er nogmaals naar de biedingen wordt gekeken.

Syntus, een vervoersmaatschappij uit het oosten van het land, vindt de eigen offerte gunstiger dan de bieding van Connexxion, die het openbaar vervoer nu al verzorgt in het gebied Haarlem-IJmond. Syntus vermoedt dat Connexxion, de traditionele vervoerder in Noord-Holland, op onterechte gronden is bevoordeeld. Syntus vindt dat hun bieding beter voor het milieu is.

Een woordvoerder van de provincie hoopt dat de provinciale bezwarencommissie zo spoedig mogelijk met haar advies komt voor Gedeputeerde Staten. Dat advies is niet per definitie openbaar, wat wel geldt voor het besluit dat Gedeputeerde Staten naar aanleiding van dit advies nemen. Zolang de nieuwe concessie nog niet van kracht is, blijft het openbaar busvervoer zoals het is.

Voor de busmaatschappij Connexxion komt de opschorting niet als een donderslag bij heldere hemel. Ook in Zeeland heeft Connexxion de concessie gewonnen, waarbij Syntus eveneens aan het kortste eind trok.

(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden door Arthur de Mijttenaere

 

PS Zie ook het Nieuwsbericht van 20-01-2015: kies Nieuw 2015