Skip to main content

28-09-2018 Het Financieel Dagblad Reizigersorganisatie Rover wil dat de lagere overheden in de Noordelijke Randstad €5 mrd extra bij elkaar brengen om het openbaar vervoer in de regio te verbeteren.

Het geld moet onder meer opgebracht worden door in de grondexploitatie een bijdrage van gemiddeld €10.000 per nieuw te bouwen woning op te nemen. Ook wil Rover een heffing invoeren van €15 op vliegtickets van en naar Schiphol.
Traditioneel doet het Rijk grote infrastructuurinvesteringen. Het kabinet heeft echter laten weten dat er tot 2030 nauwelijks geld beschikbaar is. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur wil daarom dat pensioenfondsen en andere private investeerders gaan investeren in infrastructuur. Volgens Rover is dat niet toereikend. ‘Er wordt veel gepraat, maar niemand wordt concreet’, zegt voorzitter Walter Etty. ‘Terwijl de drukte in de steden alleen maar toeneemt. Er moet echt nu wat gebeuren.’

Half miljoen woningen
De grote steden groeien tot 2040 ‘aanzienlijk’, zo schreef de staatssecretaris in juni aan de Tweede Kamer. In de Zuidelijke Randstad komen er zo’n 210.000 woningen bij, de regio Utrecht groeit met 90.000 woningen en de regio rond Amsterdam met 230.000 woningen.
Ook Eindhoven, Groningen en Arnhem en Nijmegen zullen naar verwachting flink uitbreiden. Veel nieuwe woonwijken worden echter aangelegd zonder dat de overheid investeert in goede verbindingen met het openbaar vervoer.

Dichtslibben
Rover doet verschillende voorstellen om overbelasting van het openbaar vervoer in de noordelijke Randstad aan te pakken. Om dichtslibben van het wegennet te voorkomen moeten gemeenten en provincie bij elke te bouwen woonwijk gaan toetsen of er voldoende openbaar vervoer is.
De eventuele kosten voor nieuwe tram-, metro- of buslijnen moeten worden toegerekend aan de grondexploitatie, net als dat al gebeurt voor bijvoorbeeld riolering, parkeerplaatsen en lantarenpalen. Rover berekent dat dit de provincie Noord-Holland de komende tien jaar €2,3 mrd kan opleveren, een bedrag dat de provincie zou moeten matchen met €2,3 mrd aan eigen middelen.

Drukte op Schiphol
Daarnaast pleit de reizigersorganisatie voor een uniforme opslag van €15 op vliegtickets van en naar Schiphol om nieuwe light-railverbindingen naar de luchthaven te bekostigen. Elk ticket zou dan een ov-chip of voucher bevatten waarmee de passagiers direct vanaf Schiphol op de trein of bus kunnen stappen zonder nog een kaartje te hoeven kopen. Passagiers die alleen maar op Schiphol overstappen, hoeven deze bijdrage niet te betalen.

60%
Zes op de tien reizigers komt met de auto naar Schiphol
Hiermee hoopt Rover dat meer reizigers met het openbaar vervoer naar de luchthaven reizen. ‘Op dit moment komt nog steeds bijna 60% van de reizigers met de auto naar Schiphol’, zegt Etty, die sinds mei voorzitter is van Rover. ‘Bovendien zou dit er voor zorgen dat vliegreizen duurder worden en de aanzuigende werking van Schiphol op lowbudgetmaatschappijen verminderen.’ De opbrengst van de opslag schat Rover op zo’n €650 mln per jaar.

Positieve reacties
De NS zeggen serieus naar het voorstel te kijken. ‘Wij willen net als Rover graag plannen realiseren in plaats van praten over plannen’, laat topman Roger van Boxtel weten via een woordvoerder. ‘Om de noordelijke Randstad bereikbaar te houden, moeten we de samenwerking tussen alle betrokken partijen versterken.’
Ook de Amsterdamse vervoerswethouder Sharon Dijksma reageert positief. ‘Er is noodzaak om nu te investeren in openbaar vervoer en je merkt dat het lastig is daar in zo snel tempo als nodig is, extra middelen van het rijk voor te krijgen. Dus moeten we ook zoeken naar andere wegen om investeringsbesluiten te kunnen nemen’, stelt ze via haar woordvoerder. ‘Het inzetten van grond of terug laten vloeien van tickettaks — als die er komt — naar het openbaar vervoer zijn in dat kader interessante opties om te onderzoeken.’
De provincie Noord-Holland wacht nog met een inhoudelijke reactie. ‘Het is een veelomvattend voorstel welke wij goed zullen bestuderen en daar hebben wij tijd voor nodig’, aldus een woordvoerder.