Skip to main content

Schiphol

Uit gezondheidsonderzoek is gebleken dat er veel gezondheidsproblemen ontstaan door geluidshinder van vliegtuigen. Slaapverstoring door nachtvluchten is daar een grote factor in. OPNH stelt zich dan ook kritisch op t.a.v. Schiphol en vindt dat de overlast duidelijk moet worden teruggedrongen.

Standpunt OPNH:

Een maximum aantal vluchten per jaar en een beperking van het aantal nachtvluchten.

Mogelijke andere oplossingen die OPNH ondersteunt:

  • Laat korte afstand(Europese) vluchten vervangen door meer duurzaam vervoer, per trein als alternatief.
  • Geen doorgroei naar woonkernen om een tweede terminal te bouwen
  • Chartermaatschappijen kunnen naar Lelystad verhuizen. Dit betekent een inkrimping van alle beschikbare vluchten van Schiphol,
  • Beste oplossing blijft Schiphol in Zee.
  • We streven naar een economisch-duurzame win-win situatie.
  • De vliegtuig vloot vervangen door energie zuinigere toestellen met een stillere motor.