Skip to main content

31-03-2016 PlusOnline  De kans is groot dat ouderen over enkele decennia weerbaarder zijn dan de huidige generatie ouderen. Dat beweert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een nieuw rapport.
Kwetsbaarheid
Het RIVM deed onderzoek naar kwetsbaarheid onder volwassenen tussen 40 en 81 jaar, die nog zelfstandig wonen. Het keek daarin naar fysieke, psychische, sociale en cognitieve kwetsbaarheid. De meeste kwetsbare mensen hebben maar op één van deze punten problemen.

Kwetsbaarheid bij senioren gaat vaak gepaard met bijvoorbeeld roken en een laag opleidingsniveau. “De ouderen van straks roken minder dan de ouderen van nu. Ook zijn ze straks hoger opgeleid”, aldus het rapport. “Dergelijke generatieverschillen leiden er mogelijk toe dat toekomstige ouderen minder of anders kwetsbaar zijn, bij verder gelijkblijvende omstandigheden.”

Slaap
Daarnaast speelt slaap – te veel of te weinig – een rol. Het onderzoek van de RIVM zou een van de eerste onderzoeken zijn dat een overlap laat zien tussen slecht slapen en kwetsbaarheid. (voeding voor een goede nachtrust)

Keerzijde
Naast deze positieve ontwikkelingen is er volgens het RIVM ook reden tot zorg. Het instituut zegt dat ouderen van de toekomst minder beweging lijken te krijgen. En dat terwijl beweging juist alle punten van kwetsbaarheid kan voorkomen. Het RIVM beveelt gemeenten daarom aan ‘beweeginterventies’ voor senioren standaard te maken.

Tips om te bewegen, ook bij pijn, leest u in onze special.

Auteur: Yannick La Gordt Dillié