Skip to main content

20-11-2015 persbericht De twee seniorenorganisaties KBO en PCOB willen samen de toekomst in als dé grote seniorenorganisatie van Nederland: KBO-PCOB. Dat hebben de ledenraden van beide verenigingen vandaag besloten. “We bundelen onze krachten, in het belang van de Nederlandse ouderen”, zo stellen de beide voorzitters. De verenigingen hebben opgeteld zo’n 300.000 leden. De eerste stap is het samenvoegen van de twee landelijke bureaus tot één gezamenlijk bureau waarin de collectieve belangenbehartiging wordt opgepakt. De twee verenigingen blijven vooralsnog in hun huidige vorm bestaan.

Het samengaan van de beide landelijke bureaus is een logische voortgang van de al jarenlange succesvolle gezamenlijke belangenbehartiging en projecten. Hannah Bovenkerk, bestuursvoorzitter PCOB: “Onze verenigingen vullen elkaar in veel opzichten aan. We vinden elkaar in de kernwaarden die we beide uitdragen, zoals het omzien naar elkaar en het opkomen voor ouderen.”

Wil van der Kruijs, bestuursvoorzitter Unie KBO: “Het samengaan van de bureaus is een belangrijke stap op weg naar één krachtige organisatie. Samen staan we nog sterker in de belangenbehartiging voor senioren, en dat is hard nodig in deze tijd.”

Vijf speerpunten
De eerste stap voor de gezamenlijke seniorenvereniging KBO-PCOB is het samengaan van de landelijke bureaus die nu nog in Zwolle en ’s-Hertogenbosch gevestigd zijn. Het nieuwe bureau gaat straks onder één naam de belangen van ouderen behartigen. De samenwerking geeft meer slagkracht en zorgt ook voor meer zichtbaarheid in het maatschappelijke en politieke debat.
De nieuwe KBO-PCOB heeft vijf speerpunten voor het beleid van de komende jaren opgesteld: langer thuis wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.

Eigenheid blijft
Stip aan de horizon is beide verenigingen samen laten gaan in één vereniging. Bij dit proces staat zorgvuldigheid voorop. Hannah Bovenkerk: “De kracht van onze verenigingen zit bij onze afdelingen, dicht bij onze leden. We werken samen vanuit wat ons bindt en met erkenning van verschillen in cultuur en structuur. Steeds meer organisaties richten zich op ouderen, maar juist onze verenigingsstructuur maakt ons uniek.” Wil van der Kruijs beaamt dit: “De lokale afdelingen zijn daarin belangrijk. De landelijke belangen- en serviceorganisatie richten we nu gezamenlijk in, om te komen tot één effectieve en geïntegreerde werkorganisatie, in het belang van al onze leden.”