Skip to main content

05-11-2016 De Volkskrant De Sociaal-Economische Raad (SER) en SER-Kroonlid Ed Nijpels, trekker van de groene energierevolutie, bagatelliseren de nadelen van windparken, stelt de Nationale Ombudsman. Zij informeren het publiek te eenzijdig over windenergie door vooral de positieve kanten te belichten en nemen klachten van omwonenden van windturbines niet serieus.

Tot die conclusie komt de Ombudsman na het bestuderen van een ‘factchecker’ over windenergie die de SER sinds 2015 op zijn website gebruikt. Deze bevat onjuiste, onvolledige en achterhaalde informatie, schrijft de Ombudsman in een nieuw rapport. De Ombudsman onderzocht de publieksinformatie van de SER over windenergie naar aanleiding van twee klachten van organisaties die kritisch zijn over windturbines.

Nijpels treedt vaak op als woordvoerder van de SER als het om windenergie gaat. De oud-VVD-voorman heeft als voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord de taak het in 2013 afgesloten Energieakkoord in goede banen te leiden. ‘Wetenschap en media matigen zich allerlei meningen aan, nogal eens door gebrek aan kennis. Ik heb moeite met onzinverhalen’, zei Nijpels vorig jaar in Het Parool. ‘Die verhalen belemmeren mijn taak: het gehele energieakkoord uitvoeren.’

Volgens Ombudsman Reinier van Zutphen is het Nijpels zelf die een loopje neemt met de waarheid. Nijpels en SER-voorzitter Mariëtte Hamer hebben zich naar zijn mening onbehoorlijk gedragen door niet in te gaan op inhoudelijke bezwaren van klagers. De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en het Nationaal Kritisch Platform Windenergie wezen de SER eind 2015 op tekortkomingen in de factchecker windenergie op de SER-website.

Bij het bespreken van de stelling ‘omwonenden hebben vooral overlast en weinig profijt van windmolens’ bagatelliseert de raad twee belangrijke nadelen voor omwonenden: geluidsoverlast en een mogelijke waardedaling van de woning. Volgens de SER ondervindt slechts een beperkt aantal omwonenden geluidhinder en dalen de huizenprijzen met gemiddeld slechts 2,4 procent als in de nabije omgeving windturbines verrijzen. Die eerste bewering is echter niet hard te maken, schrijft de Ombudsman. En de tweede bewering is gestoeld op onderzoek van vóór 2011. Sinds die tijd zijn windturbines toegenomen in aantal en omvang, en worden ze dichterbij woningen gebouwd. Dat kan tot veel grotere waardedalingen leiden, maar dat blijkt niet uit de factchecker. De Ombudsman vindt dat de SER erop moet toezien dat de informatie op de website ‘juist en volledig’ is.

NLVOW-voorzitter Albert Koers is blij met de uitspraak van de Ombudsman. Voor de opstelling van Nijpels kan hij weinig begrip opbrengen. ‘In plaats van in te gaan op onze argumenten, kregen we het advies internationaal onderzoek naar windenergie te bestuderen. Dan zouden we ons eigen ongelijk kunnen vaststellen’. Verzoeken van Koers aan Nijpels tot nadere discussie of debat negeerde de VVD’er, aldus Koers. Ook de Ombudsman verwijt Hamer en Nijpels dat zij niet adequaat op de klachten hebben gereageerd.

De SER laat in een reactie weten verrast te zijn door de opmerkingen van de Ombudsman. ‘Wij gebruiken de factchecker niet om een debat te voeren, maar om de voor- en nadelen van onderwerpen rondom de energietransitie zo objectief mogelijk door deskundigen in kaart te laten brengen’, zegt een woordvoerder van de SER. ‘Zoals in de conclusie van de factchecker duidelijk wordt, komen zowel de voor- als de nadelen aan bod.’ De SER heeft het rapport van de Ombudsman nog niet officieel ontvangen. Of de informatie in de factchecker wordt aangepast, wil de SER daarom nog niet zeggen.

auteur JEROEN VAN WENSEN

(c) De Volkskrant 2016 alle rechten voorbehouden