Skip to main content

17-01-2017 Noordhollands Dagblad Provincie schrapt alvast bestemming bedrijventerrein, overleg met Koggenland. De politiek in de Provinciale Staten is het er over eens: het is het beste om nu alvast de bestemming ’bedrijventerrein’ van het geplande Distriport bij Berkhout te schrappen. Maar zelfs dan nog is er een kans dat dit hoofdpijndossier nog een stevig prijskaartje krijgt.

Schadeclaim
Want ook dat werd maandagavond duidelijk in de vergadering van de commissie Economie: nog steeds zweeft er een fikse schadeclaim boven dit hele plan. De provincie heeft de twee projectontwikkelaars van Distriport aansprakelijk gesteld voor het verlies, dat door de provincie wordt begroot op 27,5 miljoen. Want dat is ruw het verschil tussen het huidige grasland en een bedrijventerrein voor de distributiesector. In de juridische strijd heeft Noord-Holland volgens gedeputeerde Jaap Bond (CDA) alles gewonnen. Rest alleen de vraag of de projectontwikkelaars hoofdelijk voor de schade kunnen opdraaien. Precies die hamvraag blijft nog wel even onbeantwoord.

Positie Koggenland
Toch voelt de provincie zich volgens Bond nu wel zo sterk staan, dat de eerste stap op weg naar het schrappen van Distriport als bedrijventerrein kan worden gezet. Want de stevige claim van de provincie loopt hoe dan ook geen gevaar meer, aldus Bond. Het besluit over een andere bestemming ligt nu in handen van de gemeente Koggenland. De vraag is welke rol die heeft gespeeld, zei Annet Wood van de actiegroep Berkhout is Boos tegen de Statemleden. Zij vroeg de fracties of die rol eindelijk kritisch wordt onderzocht. Volgens Wood zit de gemeente volledig in de tang, omdat zij de ontwikkelaars ooit zwart op wit beloofde dat langs de Jaagweg het terrein Distriport zou komen.

De provincie kan volgens Wood wel makkelijk de bestemming willen veranderen, maar op het moment dat de gemeente haar belofte intrekt, is de kans erg groot dat Zeeman en De Peyler de financiële gevolgen direct op Koggenland willen verhalen. ,,Misschien heeft u dat nooit zo bedoeld, maar u legt dat risico nu wel bij de inwoners van Koggenland”, aldus Wood.

Zonnepark
Bond wilde op dat scenario niet ingaan, maar beklemtoonde tegenover de commissie dat er al goed overleg is met het gemeentebestuur. ,,We moeten niet langer wachten, want er ligt ook een afspraak met de regio het overschot aan bedrijventerreinen terug te dringen.” De provincie wil onderzoeken of het hele gebied in ieder geval in beeld kan komen als een zonnepark, voor de opwekking van schone energie. Dit dan ook formeel met de huidige bestemming. De politiek ziet dat wel zitten. Tegelijkertijd wil de gedeputeerde het risico uitsluiten dat daarna alle hectares alsnog in beeld komen voor bedrijfsgrond. Annet Wood kreeg van veel fracties het compliment dat zij na ruim 10 jaar protesteren haar gelijk heeft gekregen. Want Distriport bleek onnodig, en werd onderdeel van het corruptieschandaal bij de provincie.

auteur Martin Menger