Skip to main content

27-09-2018  Nederlands Dagblad Verbindingsweg A8-A9 levert mogelijk een politiek probleem op. Voor gedeputeerde Elisabeth Post breken spannende tijden aan, nu zij zich binnenkort zowel schriftelijk als mondeling moet verantwoorden tegenover Provinciale Staten.

Het achterhouden van informatie voor de volksvertegenwoordiging geldt over het algemeen in de politiek als een doodzonde, waarvoor maar één straf past: opstappen.

Gedeputeerde Elisabeth Post weet namelijk al sinds december vorig jaar uit een e-mail van Icomos, onderdeel van Unesco, dat haar Golfbaanvariant voor de aanleg van de A8-A9 op geen enkele wijze genade kan vinden kan in de ogen van deze cultuurbeschermers van de Verenigde Naties. Die e-mail heeft zij niet aan Provinciale Staten laten lezen. Ze verwerkte de mail naar eigen zeggen wel in een nota met de titel ‘redeneerlijn’ waarin precies het tegenovergestelde wordt beargumenteerd: manieren om de Golfbaanvariant wél aan te leggen.

Landschapsplan
Ze kreeg van de Staten voor de zomer groen licht om een landschapsplan op te laten stellen. Dat plan kost ongeveer een miljoen euro. Het moet ontwerpaanpassingen opleveren in de Golfbaanvariant waardoor Icomos alsnog overstag zou gaan. In de achtergehouden e-mailwisseling van december 2017 is Icomos echter al gevraagd naar de haalbaarheid van zulke aanpassingen en daaruit blijkt dat Icomos daar helemaal niks in ziet. Deze informatie maakt het hele onderzoek op voorhand nutteloos. Icomos: ’Daarom suggereerde het adviesrapport andere opties in plaats van andere ontwerpopties. Omdat Icomos van mening is dat geen van de huidige opties – of modificaties daarvan – haalbaar zijn.’

Informatie achterhouden voor de volksvertegenwoordiging is kwalijk in de politiek, en dat is wat enkele fracties in Provinciale Staten Post nu verwijten. Drie fracties, waaronder Post’s eigen VVD, hebben schriftelijke vragen gesteld. Ze eisen opheldering over de gang van zaken rond de e-mail van Icomos, die pas in juli dit jaar via een WOB-verzoek van buurtcomité Busch en Dam deels openbaar werd gemaakt. De gemeentebestuurders van de IJmond hebben
al een tijdlang een meningsverschil met Post over de aantakking van de weg op de A9.

Fijnstof
Post wil de Golfbaanvariant, die de wijk Broekpolder belast met meer lawaai en fijnstof. De gemeentebestuurders willen daarom de Heemskerkvariant, die een kilometer noordelijker aantakt in onbewoond gebied. De gemeentebesturen hebben er de afgelopen maanden flink wat lawaai over gemaakt en er de degens over gekruist met Post. Daarbij schroomden de IJmondse gemeentebesturen niet om de burgers te hulp te roepen. In tegenstelling tot de wethouders schoten nogal wat raadsleden in de IJmond meteen uit hun slof bij het nieuws dat Post de cruciale e-mail van Icomos had achtergehouden.

Op twitter lieten sommigen zich niet onbetuigd. In de Staten hebben de fracties van GroenLinks, VVD en ChristenUnie kritische schriftelijke vragen gesteld. Een debat in Provinciale Staten over de aanwijzing van het Golfbaanalternatief tot voorkeursvariant vindt op 8 oktober plaats.

Auteur: Friso Bos en Bart Vuijk