Skip to main content

STANDPUNTEN

Verkeer en mobiliteit

Bereikbaarheid is iets wat ons allemaal dagelijks in de provincie Noord-Holland bezighoudt. Of we nou een ommetje maken in de regio of naar ons werk gaan over de Provinciale wegen: iedereen is er mee bezig. Dit maakt dat OPNH wil dat het onderwerp verkeer en mobiliteit hoog op de provinciale agenda komt te staan van de nieuw te vormen Provinciale Staten na de verkiezingen in maart 2023. Diverse gemeenten hebben al een voorschot genomen op dit onderwerp door een Mobiliteitsvisie vast te stellen, maar er is nog veel werk aan de winkel.

GOED BEREIKBAAR

OPNH wil dat de gemeenten in Noord-Holland goed bereikbaar zijn voor ondernemers en inwoners. Zo willen wij dat de N242 wordt verbreed om goede doorstroming te bewerkstelligen. Daarnaast moet er kritisch worden gekeken naar de kruispunten op de provinciale wegen. Deze moeten veiliger en makkelijker begaanbaar zijn. Hierover moet OPNH in gesprek met de provincie.

Ook de gemeentelijke wegen moeten beter doorstromen. De files in Noord-Holland zijn een doorn in het oog voor de vele forenzen die in onze provincie wonen. Daarom willen we de aankomende 4 jaar onderzoeken hoe we dit kunnen verbeteren en de resultaten van het onderzoek ook snel toepassen in de praktijk.

ELEKTRISCH RIJDEN

Elektrisch rijden is sterk toegenomen de afgelopen jaren. OPNH wil meer een snel laadstations langs de snelwegen. Niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsers moeten de oplaad-mogelijkheden uitgebreid worden.

GOEDE ONTSLUITING INDUSTRIEGEBIEDEN

Industriegebieden moeten goed ontsloten worden. Verkeer mag de bedrijfsactiviteiten niet belemmeren. Zo moeten industriegebieden goed bereikbaar zijn voor het bedrijfsverkeer vanaf de provinciale wegen.

OPENBAAR VERVOER

Voor veel mensen is het openbaar vervoer ook een belangrijk onderdeel in hun leven. OPNH wil voorwaarden scheppen dat er mogelijkheden komen voor gemeenten om zelf een buslijn op te zetten. We moeten als provincie de sturing op het openbaar vervoer vasthouden en sterk verbeteren. De busverbindingen moeten in principe langs alle gemeenten en kernen in Noord-Holland gaan en regelmatig rijden. De bustijden moeten daarnaast ook aansluiten op de tijden van de trein.