Skip to main content

Woningbouw

STANDPUNTEN

Woningbouw

Met de enorme woningbouw-opgave waar ook de provincie Noord-Holland voor staat, is het noodzaak dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheden. Bouwen voor de jongeren die dringend op zoek zijn naar een woning en de wat oudere inwoners van onze provincie die willen verhuizen en daarmee zorgen voor doorstroming op de woningmarkt. Met de komst van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is er nog een beperkend regime bijgekomen, zeker voor de buitengebieden. Maar met de uitgangspunten van het BPL kan woningbouw wel degelijk worden gerealiseerd. Zorgvuldig omgaan met de natuur en bouwen van woningen kan zeer zeker goed samengaan. Daarbij wordt er gestreefd naar toewijzing van woningen als eerste aan de eigen inwoners.