Skip to main content

Tata Steel

STANDPUNTEN

Tata Steel

Bij OPNH staat het belang van de inwoners voorop. Echt luisteren en tussen de inwoners staan met onze lokale partijen als fundament. We wegen daarmee vroegtijdig de diverse belangen die zeer uiteen kunnen lopen. Bijvoorbeeld als het gaat om de werkwijze en toekomst van Tata Steel in IJmuiden. Denk aan strenge regelgeving en vergunningen die gehandhaafd moeten worden om de leefomgeving te vrijwaren van ernstige vervuiling waardoor mensen ziek worden. Daar moet de provincie als vergunningverlener strak bovenop zitten. Tegelijkertijd hebben tienduizenden gezinnen belang bij Tata Steel omdat er op een of andere manier werk uit voortkomt. Ook die belangen moeten we onder ogen zien en afwegen. We gaan hierover met iedereen het gesprek aan, om een helder en compleet beeld te krijgen. Voorop staat echter de volksgezondheid van iedereen in het IJmond gebied, volwassenen en kinderen die recht hebben op een schonere toekomst. Investeringen voor een schoner Tata móeten gedaan worden, en het tempo waarin dat gebeurt moet worden opgevoerd.