Skip to main content

16-01-2018 Noordhollands Dagblad  Den Oever ,,Ronduit schandalig en beschamend.’’ Zo noemt Jeff Leever, Provinciaal Statenlid van Ouderenpartij Noord-Holland én gemeenteraadslid van Senioren Hollands Kroon, de wijze waarop overheden met dokbedrijf en machinefabriek Luyt in Den Oever omspringen.  De Oeverse onderneming met zo’n vijftig werknemers loopt, zoals eerder bericht, door vertraging bij de dijkversterking in het dorp buiten haar schuld drie ton Europese en provinciale subsidie voor verplaatsing en nieuwbouw van de schepenlift mis.

Schepenlift
Het oude Luyt-dok lag in de Vissershaven aan de dorpskant en ligt nu tijdelijk in de Noorderhaven, ter hoogte van de visafslag. Luyt wil een nieuw dok laten bouwen. Dat moet naar de overkant van de Vissershaven, nabij het havenkantoor. Hierdoor ontstaat ruimte voor de bruine vloot en toeristische aanlegplaatsen. Het hele nieuwbouwproject staat momenteel op losse schroeven, omdat Hollands Kroon volgens Luyt afspraken over compensatie van de misgelopen subsidie, liggeld, kadehoogte, -gebruik en -faciliteiten niet nakomt.

Algemeen belang
,,Een bedrijf dat in het algemeen belang van Den Oever medewerking wil verlenen, wordt zwaar gedupeerd en dreigt het kind van de rekening te worden’’, constateert Wieringerwerver Leever. ,,Dat verdient geen schoonheidsprijs.’’

Voorstel Hollands Kroon
De politicus springt voor Luyt in de bres en pleit ervoor dat Noord-Holland evengoed anderhalve ton subsidie verleent. In zijn ogen zouden provincie of gemeente moeten bijspringen om het resterende gat van anderhalve ton te dichten. ,,Anders wordt dit bedrijf volkomen in de steek gelaten. Ook het waterschap (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, red.) kan deels verantwoordelijk worden gehouden. Dat heeft vertraging bij het werk aan de dijk opgelopen, maar blijft tot dusver buiten schot.’’ Leever eist nog geen opheldering van burgemeester en wethouders in Hollands Kroon. ,,Er is een voorstel vanuit de gemeente aan Luyt in de maak. Als het niet redelijk is, maar een doekje voor het bloeden, dan kom ik opnieuw in actie.’’