Skip to main content

Statuten en Huishoudelijk Reglement

 

In voorbereiding van onze campagne en met een flinke toename van het ledenaantal en talent binnen onze partij(en) is gekeken welke aanpassingen onze onafhankelijke partij statutair moest ondergaan en is ook het huishoudelijk reglement onder de loep genomen.

Zoals aangekondigd in de vorige ALV in april 2022 zijn de concept statutenwijzigingen per mail naar de leden gestuurd binnen de gestelde termijn en zijn deze in stemming gebracht tijdens de ALV op 16-09-2022. De naamswijziging van Ouderen Partij-NH naar Onafhankelijke Partij-NH is inmiddels notarieel doorgevoerd.

In het huishoudelijk reglement staat dat:

  • een kandidaat voor de verkiezingen lid moet zijn van een aangesloten ‘lokale partij’ en ook individueel lid moet zijn van de OPNH;
  • de gestelde termijn van lidmaatschap minimaal 3 maanden vóór de PS verkiezingen is van zowel de aangesloten partij als van de OPNH;
  • een individueel lid moet zijn/haar jaarlijkse contributie aan de OPNH betaald hebben.

Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement zijn terug te vinden via deze link