Skip to main content

Dannij van der Sluijs

Er zijn vele gebeurtenissen in mijn leven waar ik met trots op terug kan kijken. Maar ik kijk ook naar de toekomst, daarmee het verleden achter mij latend. Ik richt mij volledig op de lokale politiek en de uitdagingen waar wij ons tegenwoordig voor gesteld zien.

Er zullen in de komende jaren belangrijke beslissingen genomen moeten worden in Noord-Holland. Ik ben van mening dat we een visie moeten ontwikkelen over de toekomst van Noord-Holland waar het gaat om het klimaat, het milieu, de mobiliteit en de leefomgeving.
De grenzen aan de groei moeten we goed in de gaten houden. Die vraagstukken
beantwoorden, wordt nog een hele klus. Laten we daar realistisch over zijn. Maar ondanks die uitdaging ben ik van mening dat binnen die complexe smeltkroes van invloeden elke groep een plek moet krijgen binnen onze samenleving. En dat zijn interessante vraagstukken waar ik mij graag voor wil inzetten. Bouwen aan een goede toekomst in Noord-Holland betekent ontwikkelen binnen grenzen die we samen moeten stellen.