Skip to main content

Jeff Leever

Ik zie mijzelf als ambassadeur van de Onafhankelijke Politiek in Noord Holland. Vanuit tal van politieke functies waaronder zes jaar Waterschap, twaalf jaar Raadslid en acht jaar Statenlid, stond en staat voor mij het behartigen van het algemeen belang altijd op nummer een zonder sturing van Haagse agenda’s. 40% van onze inwoners stemden de vorige verkiezingen op lokale partijen. Nu is het tijd dat wij de doorwerking van onze lokale thema’s gaan laten doorklinken in Haarlem. Stem met mij af op de OP-NH en laat Haarlem weten wat er kan en moet veranderen.

OP-NH staat voor Onafhankelijke Politiek in Noord Holland en is de nieuwe naam die rust op het fundament van vijfentwintig jaar Ouderenpartij NH. Met OPNH bouwen we samen met tientallen lokale partijen en honderden leden verder aan het verwoorden van de lokale stem en deze door te laten klinken in de Provinciale Staten. Het verkiezingsprogramma laat zien welk brandpunten er zijn en in de regio en die we samen met de lokale partijen hebben vastgesteld. Stem op OPNH af en laten we ons samen richten op betaalbare woningen voor starters en ouderen, het op peil brengen van het OV netwerk, meer en bredere fietspaden, welzijn boven economie, behoud van ons cultureel erfgoed en landschap, en het behouden van onze voedsel voorziening.