Skip to main content

Titel College akkoord 2015-2019: “Ruimte voor groei”

By juni 2nd, 2015Nieuwsberichten

26-05-2015 PS-vergadering  Na lang onderhandelen is eindelijk het college-akkoord tussen de VVD, D66, CDA en PvdA gereed gekomen. “Ruimte voor groei” is de titel geworden. Op zich een acceptabele titel, maar bij nadere bestudering van het akkoord blijkt deze economische groei een alles overheersende plaats in te nemen in het akkoord. Voor de Ouderenpartij NH is dit beperkt en eenzijdig. Reden voor de fractievoorzitter dhr. Jeff Leever tijdens de behandeling van dit akkoord daar enkel kritische opmerkingen over te maken.

PS vergadering 26-05-2015 agenda punt 8: College-akkoord 2015-2019

MdV Ruimte voor groei is de titel van het college akkoord geworden. Bij groei moeten we dan wel denken aan groei van de economie en dan in het bijzonder groei van de innovatieve economie. De gewone economie, het grootste deel van de economie, waarbij veelal een werknemer voor langere tijd hetzelfde werk doet, heeft niet de belangstelling van dit college. Alles moet innovatief zijn, dat is het modewoord van deze tijd.

Op zich is er niets tegen op groei van de economie, echter de centraalstelling van de economische groei in het college akkoord roept bij de Ouderenpartij NH vragen op. Het lijkt wel of het college stil staat in haar denken, en vanuit het verleden werkt. Het moet het college toch bekend zijn dat een groeiend aantal deskundigen en economen (van Duin, Boot, Greenspan e.a.) grote problemen hebben met de centraal stelling van de economische groei. Wat heeft het ons uiteindelijk gebracht? De rijken worden steeds rijker, het aantal armen neemt toe en de armoede in onze samenleving verdiept zich, de zekerheid op vast werk neemt af. Flex banen is het nieuwe mode woord geworden. De neoliberale politiek van privatisering, verzelfstandiging, naar de markt brengen en economische groei als hoogste prioriteit viert hoogtij in dit college akkoord. Onbegrijpelijk dat een CDA en PvdA hier achter kunnen staan.

Als Ouderenpartij NH verwerpen we de centraalstelling van de economische groei, het welzijn van de samenleving / burger moet centraal staan. Wat ontbreekt in het college akkoord is de burger in zijn sociale samenhang, dit is geheel uit beeld in dit akkoord. De blik op de gehele samenleving is verdwenen en als zodanig is dit akkoord beperkt. We weten dat veel van het sociale domein bij rijk en gemeente is ondergebracht maar de Ouderenpartij NH vindt daarnaast dat ook de provinciale bestuurslaag actief moet zijn op het sociale vlak.

Op het terrein van de participatie kan veel nuttig werk worden verricht bijv. ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers en het faciliteren voor respijthuizen, zodat juist zij die het nu moeten gaan doen op zorg en ondersteuning 24/7 ook een moment van aansterken en de batterij weer opladen voor hun onschatbare werk krijgen.

Het college zou kunnen denken bijv. aan het creëren van een jaarlijkse mantelzorg- en vrijwilligersdag. Zo kan de provincie haar beperkte blik op de economie…verbreden naar de gehele samenleving.

Mdv. Tot zover in eerste instantie

Jeff Leever

Fractievoorzitter Ouderenpartij NH