Skip to main content

09-06-2018 De Gooi- en Eemlander Speculatie over grotere invloed provincies op herindelingen lijkt niet logisch. Wil minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de provincies meer macht geven om gemeentelijke fusies door te duwen? En wat betekent dat dan voor het Gooi en de Vechtstreek? Zijn de fusies Hilversum-Wijdemeren en Huizen-Laren-Blaricum langzamerhand onontkoombaar? Of ligt het juist meer voor de hand dat het toch nog komt tot die ene gemeente Gooi en Vecht?

Inwoners van deze regio zitten met tal van vragen naar aanleiding van de nieuwsontwikkelingen van deze week. Daarom onderstaand een poging door de bomen weer wat bos zichtbaar te maken. Eerst even de paar dingen die zeker zijn. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nemen langer de tijd om met fusievoorstellen te komen. Reden: Kajsa Ollongren, minister van binnenlandse zaken, komt pas na de zomervakantie met haar nieuwe ‘beleidskader’ voor gemeentelijke fusies. Dat ze daarmee komt, is al langer bekend. Wanneer dat gebeurt, weten we sinds Ollongren op 26 februari vragen beantwoordde van CDA-Kamerlid Harry van der Molen. Opmerkelijk dat de provincie maanden zweeg en pas dinsdag kwam met de mededeling dat de fusieprocedures voor het Gooi en de Vechtstreek worden verlengd. Die late reactie op zichzelf roept al vragen op.

Spoor bijster
Als u, lezer, inmiddels het spoor wat bijster bent, is dat geen schande. Enkele van de geluiden die De Gooi- en Eemlander de afgelopen dagen vernam over Ollongrens bedoelingen mogen dat illustreren. Commissielid Max Schouten (PvdA/GroenLinks in Wijdemeren) meent dat de minister de provincies meer macht gaat geven in fusiezaken. Het Wijdemeerse raadslid Jan Willem Nienhuis (CDA) vindt het veel logischer dat de minister zichzelf meer zeggenschap toeschuift ten koste van Gedeputeerde Staten. Dat laatste denkt ook de Eemnesser oud-wethouder (en binnenkort weer raadslid) Niels Rood (D66). De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger (D66) tot slot zegt het omgekeerde te hebben gehoord: de provincies krijgen meer greep op herindelingen.

Niet zinvol
Laten we eens aannemen dat Jaeger en Schouten gelijk hebben: meer macht voor Gedeputeerde Staten. Dat lijkt niet helemaal logisch. Bij de vernieuwing van de uit 1984 stammende Wet algemene regels herindeling (Arhi) is eind 2014 al meer zeggenschap voor de provincies geregeld. Nog meer invloed voor de provincie lijkt niet erg zinvol, temeer omdat deze bestuurslaag hoe dan ook niet de beslissende instantie is. De provincie kan gemeenten wel onder druk zetten en fusievoorstellen doordrijven, maar de minister hakt knopen door en het parlement beslist, want fusies worden bij wet geregeld. Geen hoofdargument, maar misschien wel een aardige vingerwijzing: als we de Wijdemeerse wethouder Joost Boermans (D66) mogen geloven – en waarom niet – dan kreeg gedeputeerde Jack van der Hoek (D66) geen inzage in het concept-beleidskader van de minister toen hij bij Binnenlandse Zaken op bezoek was.

Zou Ollongren haar partijgenoot inzage weigeren als in het concept staat dat Van der Hoek en de zijnen meer macht krijgen? Vermoedelijk niet. Zou ze hem inzage weigeren als in het concept staat dat de provincies juist macht kwijtraken? Dat klinkt al een stuk logischer. Waarom immers zou Ollongren voortijdig verzet op gang brengen, waarmee ze zichzelf alleen maar in de vingers snijdt? Het ligt al met al het meest voor de hand te denken dat Ollongren erop broedt inzake herindelingen meer macht naar zichzelf toe te trekken.

Het zou zelfs kunnen zijn dat de minister – zelf eerder wethouder in Amsterdam – liever direct zaken doet met gemeenten en de rol van provincies wil terugbrengen tot een administratieve. Dan kan ook ruimte ontstaan voor gemeentelijke fusies over provinciegrenzen heen, zonder dat provinciebestuurders roet in het eten kunnen gooien. Tegen fusies heeft Ollongren geen enkel bezwaar. Kort na haar aantreden diende ze bij de Tweede Kamer liefst tien wetsontwerpen over herindeling in. Maar inmiddels zal ze wel haar bekomst hebben van provinciaal gemodder.

Zo nam ze het door de provincie Limburg goedgekeurde fusievoorstel Heerlen-Landgraaf terug. In plaats daarvan komt ze met een veel omvangrijker fusievoorstel in wat ooit de Oostelijke Mijnstreek heette en nu Parkstad Limburg. Daarmee zijn we terug bij Jan Franssen (VVD), oud-commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Dit bestuurlijke zwaargewicht hielp als formateur bij de vorming van de huidige Wijdemeerse coalitie. Na de presentatie van die coalitie wees Franssen deze krant op de ontwikkeling rond Landgraaf. Niet voor niets zet de coalitie die hij ter wereld hielp in op de vorming van één gemeente Gooi en Vecht, zonder tussenstappen.

Streep door gepruts
Waar Ollongren in Limburg een streep haalde door provinciaal gepruts om straks een ferme stap voorwaarts te zetten, is het denkbaar dat ze dat ten aanzien van het Gooi en de Vechtstreek ook gaat doen. Als ze de rol van provincies inperkt, zou Eemnes (provincie Utrecht) ook kunnen worden betrokken bij het herindelingsproces in het Noord-Hollandse Gooi. Natuurlijk, zolang de minister haar nieuwe beleidskader niet heeft geopenbaard is niets zeker. Maar vooralsnog lijkt de meest logische gedachte dat de provincie eerder minder dan meer in de melk te brokkelen krijgt. Met als gevolg voor het Gooi en de Vechtstreek mogelijk de finale stap, die jaren van bestuurlijk getouwtrek en gedoe kan voorkomen.

Auteurs; Joost Reijnders en Ronald Frisart