Skip to main content

13-12-2016 Binnenlands Bestuur Geen voorrang meer voor vluchtelingen bij huurwoningen. Ook de Eerste Kamer heeft dinsdag 13 december in meerderheid ingestemd met het voorstel van minister Blok van Wonen en Rijksdienst om statushouders niet langer automatisch voorrang te geven bij de toewijzing van huurwoningen.

Urgentenregeling
De wetswijziging maakt deel uit van een het pakket maatregelen waarmee het kabinet verdringing van reguliere woningzoekenden wil voorkomen. Bij de toewijzing van huurwoningen zijn gemeenten verplicht gebruik te maken van een urgentenregeling. Op grond daarvan krijgen bijvoorbeeld ouderen en mantelzorgers voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Ook vluchtelingen met een status vallen onder de groepen die automatisch voorrang krijgen. Met de wetswijziging is dat voor de laatste groep niet langer het geval.

Taakstelling
Gemeenten hebben na 1 april, de beoogde invoeringsdatum van de gewijzigde wet, de keuze of een statushouder voorrang krijgt of niet. Op die manier kunnen gemeenten maatwerk leveren, die enerzijds is gebaseerd op de mate van urgentie van de statushouders, en anderzijds de gemeente meer armslag geeft om te bepalen of het nodig is om statushouders voorrang te geven voor het halen van wettelijke taakstelling om deze groep te huisvesten.
 
Verplichting
Na overleg met de VNG is in de wet opgenomen dat gemeenten in een huisvestingsverordening vastleggen hoe zij de taakstelling invullen. De verplichting geldt niet als burgemeester en wethouders al op een andere manier een plan hebben vastgesteld.