Skip to main content

27-10-2017 Noordhollands Dagblad Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is het voor meer dan de helft van de bouwplannen in de provincie de vraag of deze op tijd worden gerealiseerd.
In totaal beslaat de uitbreidingsbehoefte voor woningen in de provincie Noord-Holland 102.200 woningen in de periode tussen 2017 en 2025. In de regio rond Amsterdam gaat het om 83.000 woningen. Er zijn nu plannen voor 137.500 woningen. Hiervan hebben er 62.000 een grote kans om op tijd te worden gerealiseerd. Voor deze woningen zijn weinig beleidsmatige of financieel-economische risico’s.

Veel knelpunten
Daarentegen is de kans groot dat 33.000 geplande woningen niet op tijd kunnen worden gebouwd, omdat er nog allerlei knelpunten zijn. En voor nog eens 42.000 geplande woningen geldt dat zij bovengemiddelde risico’s kennen en dat er moet worden ingegrepen om allerlei knelpunten op te lossen. Volgens het EIB moet een groot deel van de zachte plannen (hiervoor is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk) hard worden gemaakt om op tijd voldoende woningen te kunnen realiseren. Het EIB adviseert dan ook om een grotere planvoorraad te realiseren.

N-H Noord weinig plannen
Opvallend is dat er volgens het EIB juist in het noordelijk deel van de provincie te weinig plannen zijn. In de regio’s Alkmaar en West-Friesland is de plancapaciteit lager dan de woningvraag. Er zouden ongeveer vijfduizend woningen aan de planvoorraad moeten worden toegevoegd. Uit het onderzoek blijkt dat de projecten allerlei verschillende risico’s kennen. Zo is een groot deel van de woningbouw in het project Omlegging A9 Haarlemmermeer afhankelijk van de afwaardering van de Schipholweg naar 50 kilometer per uur. Anders zal een groot deel van de woningen uitvallen of zorgt een zoektocht naar een alternatieve ontsluiting voor vertraging.
Daarnaast is er risico voor het project vanwege het grondgeluid van Schiphol. In Haarlem loopt het project Entree Oost risico op vertraging. Het gaat hier ook om het geluid dat de Schipholweg veroorzaakt. En in de Zandzoom in Heiloo zijn infrastructurele maatregelen, zoals de aansluiting op de A9 en de ondertunneling van het spoor, van groot belang. Daarnaast heeft het plan tijdens de crisis stil gelegen, waardoor het bestemmingsplan opnieuw in procedure moest worden gebracht.

Vertraging
De grootste risico’s voor de onderzochte woningbouwprojecten worden veroorzaakt door milieueisen (geur- en geluidcontouren) en ontbrekende infrastructuur. Maar ook stedenbouwkundige eisen en capaciteitsproblemen bij projectontwikkelaars, toeleveranciers en gemeenten zorgen voor vertraging. Het EIB en projectontwikkelaars zouden graag zien dat een paar procent van de weilanden in Noord-Holland wordt opgeofferd voor woningbouw. Bijvoorbeeld in de polder de Purmer bij Purmerend. Maar niet alleen de gemeenten Waterland en Edam-Volendam zijn tegen de bouw daar, ook vanuit het provinciehuis klinkt een duidelijk ’nee’.
Volgens gedeputeerde Joke Geldhof moet de polder groen blijven. Toch is het duidelijk dat er wat moet gebeuren om te voorzien in de bouwopgave. Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland: “Dit onderzoek laat wederom zien dat de woningbouw moet worden versneld. Er worden nu te weinig en bovendien te dure woningen gebouwd. Het kan niet zo zijn dat de gewone man of vrouw geen eigen woning meer kan kopen.’’ Statenlid Dennis Heijnen (CDA) zegt niet tegen het bouwen in dorpen en steden te zijn, maar hij vraagt zich af of je het wel moet willen dat deze centra worden volgebouwd. ,”Soms is het beter om naar het buitengebied te gaan dan alle groene ruimte in de stad op te geven. Het ene groene gebied is ook het andere niet. Wij zeggen: zorg dat je overcapaciteit hebt en wees niet bang om ook in het buitengebied te gaan bouwen.’’

Auteur Roel van Leeuwen
Andere bronnen: IJmuider Courant, de Gooi- en Eemlander, Haarlems Dagblad, Noordhollands Dagblad, Noordhollands Dagblad en nog 1 bronnen