Skip to main content

15 Maart bepaalt u als kiezer in Noord Holland wie uw vertegenwoordigers worden in de Provinciale Staten van Noord Holland. Wordt het weer de regio Amsterdam die bepaald wat er in onze provincie gebeurt? Of wordt er nu meer het geluid van het platteland gebracht. Belangrijk voor u is om te weten dat onze partij OP-NH nu eindelijk een vertegenwoordiging in de staten krijgt die het geluid vanuit de lokale politiek belang vertegenwoordigd! Net als waar u bij de afgelopen gemeente raadsverkiezingen met 40% van de stemmen voor lokale partijen heeft gekozen. Juist op die onderwerpen waar men in Haarlem geen of te weinig aandacht aan geeft zullen door de Onafhankelijke Politiek NH nu wel worden gebracht. Zo kunnen we de kloof die er al decennia is tussen stad en platteland weer in evenwicht brengen. OP-NH zijn de ogen en oren van alle lokale gemeentelijke partijen in onze Provincie Noord Holland. Wij zijn een politieke partij zonder politiek van boven af maar juist politiek van onderop. Wij lopen niet met Haagse agenda’s onder de arm zonder dat u daar kennis van heeft.

“Kies voor de kracht van lokaal”

* Stem 15 maart voor nieuwe politiek stem OP-NH lijst 19