Skip to main content

07-10-2016 Wieringercourant  Motie Leever unaniem aangenomen. Het provinciaal bestuur gaat onderzoeken wat nodig is voor een vaarverbinding tussen het IJsselmeer en het Amstelmeer. Daartoe is een motie van de Ouderenpartij Noord-Holland aangenomen.
“Een uniek moment,”  aldus initiatiefnemer Jeff Leever uit Wieringerwerf, die in zijn eentje de fractie van de Ouderenpartij in Provinciale Staten vormt. Zijn motie werd unaniem aangenomen. Daarmee kregen Gedeputeerde Staten de opdracht een verkenning op te nemen in het uitvoeringsprogramma van de Visie op de Waterrecreatie in Noord-Holland tot 2030.

“Daar staat veel over het versterken van de regio Amsterdam, maar het wordt tijd om ook weer eens naar het noorden te kijken. Daarvoor was in het verleden tweehonderd miljoen euro beschikbaar,” zegt hij, onder verwijzing naar het Wieringerrandmeer. “Moet al dat geld dan nu naar Amsterdam?”

Leever wijst erop, dat Noord-Holland meer vaarwater heeft dan Friesland, waar over de aanleg van aquaducten niet moeilijk wordt gedaan. Dat zou bij Den Oever de oplossing van een voornaam knelpunt zijn. Vanaf het IJsselmeer is Noord-Holland echter maar op enkele plekken toegankelijk. “Er zijn veel watersporters op het IJsselmeer, die niet over de Waddenzee naar Den Helder durven varen en degenen die dat wel doen moeten met een lange omweg over een saai kanaal naar onze binnenwateren,” aldus Leever, die het rijke cultureel erfgoed in de provincie ook graag over water toegankelijk wil maken.

(c) Wieringercourant meerbode 2016 alle rechten voorbehouden