Skip to main content

Vergadering Provinciale Staten Noord-Holland

By juni 23rd, 2014Nieuwsberichten

23 juni 2014
Agendapunt 7 / Voordracht 47
Jaarstukken 2013

MdV over het geheel genomen ziet de jaarrekening 2013 er goed uit en we kunnen daarom volstaan met nog een enkele korte opmerking.

Ook de accountant in zijn rapportage spreekt zijn goedkeuring over de Jaarrekening uit en geeft daarbij aan dat de onderdelen weerstandvermogen en risicoanalyse en -beheersing goed onder controle zijn.

MdV in het verleden hadden we nog weleens kritiek op de verklaring bij de vele budgettabellen in de Jaarrekening. In het beging was de verklaring niet anders dan de bedragen van de budgettabellen nog een keer in tekstvorm te geven. Dat ver-klaart natuurlijk niets. Die verklaring is nu sterk verbeterd, keurig een inhoudelijk verklaring van de bedragen en verandering in de bedragen van de budgettabel. Hier en daar bent zo enthousiast bezig met die verklaring, dat de verklaring weleens wat te lang uitvalt, dat hoeft nou ook niet.

Een laatste en ook een kritisch opmerking gaat over het begrotingsoverschot van rond € 29 mln.

In veel bedrijven en organisatie zou men op zo’n begrotingsoverschot trots zijn.
Hard en efficiënt gewerkt, scherp op de kosten gelet enz. dat zijn dan zoal de opmerkingen, echter dit geld allemaal niet voor de provincie Noord-Holland.

We zien namelijk dat er elk jaar een overschot is en dat geldt niet alleen voor de afgelopen jaren, maar ook in het verleden kwam dit voor.

Het heeft er schijn dat het begrotingsoverschot gewoon mee wordt begroot in de begroting.
MdV dat is echt niet de bedoeling, bij voortdurend teveel ruimte in de begroting verdwijnt het financiële scherpte bij de uitvoering van de begroting.

Wie moet hier een voorbeeld aan nemen?
MdV als er scherp wordt begroot dan zal begrotingsoverschot over meerdere jaren nul moeten zijn.

Het wordt hoog tijd, als het al niet te laat is dat GS en met name de gedeputeerde financiën mevr. Post hier haar verantwoordelijkheid neemt.