Skip to main content

17-07-2015  Texelse Courant  Er kunnen van donderdag 27 augustus tot en met 22 oktober weer nieuwe subsidie-aanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend. De openstelling geldt voor aanvragen binnen het thema ‘Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling’ en het thema ‘Duurzame recreatie en ontwikkeling’. Het Waddenfonds kent diverse thema’s waarbinnen subsidie kan worden aangevraagd. Voor het thema ‘Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling’ is tijdens de komende openstelling een budget van maximaal €3,5 miljoen beschikbaar. Per aanvraag geldt een maximum van €1 miljoen aan subsidiabele kosten. Aanvragen worden volgens het Waddenfonds beoordeeld op volgorde van ontvangst en op basis van de vereisten en criteria uit het openstellingsbesluit. Meer daarover is te vinden op www.waddenfonds.nl.

Voor het thema ‘Duurzame recreatie en toerisme’ is een maximaal budget van €9 miljoen beschikbaar. Per aanvraag geldt een subsidieplafond van €4,5 miljoen. Hier geldt na sluiting van de openstelling een andere marsroute. Eerst wordt bekeken of alle aanvragen voldoen aan de vereisten en vervolgens worden de aanvragen onderling met elkaar vergeleken en er wordt bekeken in hoeverre de aanvragen voldoen aan de criteria. In het algemeen geldt dat een project minstens twee ton moet kosten om in aanmerking te komen en er moet ook elders geld (cofinanciering) vandaan worden gehaald.

De toewijzing van de gelden is in het handen van het bestuur van het Waddenfonds. Dat bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur van mensen uit Noord-Holland, Friesland en Groningen. Namens de provincie Noord-Holland zit de nieuwe gedeputeerde Cees Loggen (VVD) in het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. Tot de provinciale verkiezingen was dat gedeputeerde Joke Geldhof (D66). Naast het bestuur kent het Waddenfonds een onafhankelijke kwaliteitscommissie die een vinger in de pap heeft bij het vaststellen van de meerjarige uitvoeringsprogramma’s en de jaarprogramma’s van het Waddenfonds. Dat zijn de stukken op basis waarvan aanvragen worden beoordeeld.

Van vrijdag 4 september tot en met donderdag 3 december kunnen er subsidieaanvragen worden ingediend voor het thema’s ‘Water’, ‘Duurzame havens’, ‘Duurzame agrarische sector’ en het ‘Budget Lokale Innovatie. Hoeveel subsidie hiervoor beschikbaar is, is niet bekend. Voor het thema ‘Natuur’ kunnen tot 4 september aanvragen worden ingediend. Dat thema werd een tijdje geleden opgesteld. Op www.waddenfonds.nl staan aanvraagformulieren, tal van documenten en contactgegevens van het in Leeuwarden gevestigde Waddenfonds.