Skip to main content

01-12-2016 Kenniscentrum Woon-Zorg Onderzoek van WoningNet laat een mismatch zien tussen vraag en aanbod van woningen voor senioren. De interesse voor seniorenwoningen doet zich vooral op oudere leeftijd (75+) voor. Woonwensen van senioren verschillen sterk tussen woningmarktregio’s. Ook blijkt een substantieel deel van de oudere woningzoekers relatief hoge huurlasten te kunnen dragen. WoningNet is een dienstverlener van en voor woningcorporaties met veel eigen data, onder andere vanuit woonruimtebemiddeling en woonwensenonderzoek. Deze data zijn gebruikt voor het onderzoek.

Zie verder het artikel: woonwensen van 55 plussers